Jdi na obsah Jdi na menu
 


HISTORIE ul. Mičurinova

Jsme občané města Miroslavi, kteří bydlí na jedné z ulic města. Tato naše ulice je ale vzdálená ca 3 km, přes prostor polí, od centra města Miroslavi.

Ulice se současným názvem Mičurinova  vznikla za doby prezidenta Masarkas-mensi.jpgyka v roce 1926 a tvoří ji 10, resp. 12 rodinných domů, tehdy pod názvem městské čtvrti Václavov. Pozemková reforma byla uskutečněna po první světové válce. V roce 1907 se do té doby samostatný Václavov stal součástí Miroslavi a následně s ní urbanisticky a stavebně zcela splynul. Nadále si udržoval status místní části, který zanikl v roce 1980. Samostatné katastrální území Václavova bylo již v roce 1966 zrušeno a jeho plocha byla přičleněna k miroslavskému katastru. Právních předpisů souvisejících s pozemkovou reformou nalezneme velké množství. Faktem je, že na základě těchto zákonů byl přidělen i majitelům z ulice Miroslav č.p.241 atd./nynější Miroslav Mičurinova č.p.790/1 atd/, kteří obdrželi kolonisační nedíl od dvora Kašenec, velkostatek Miroslav patřící Amalii Crescencii-Hardt Stummerové, v katastrálním území Václavov. Od této doby, t.j. od r. 1929 adresa Miroslav č.p........až poté, asi až v letech 1960.Miroslav ulice Mičurinova č.p......  Domy vybudované na pozemcích čtvrti Miroslav- Václavov, byly 1.9.1929 občanům definitivně předány na základě osídlovacího dekretu vlády Československé republiky. Uvedená ulice s domy se nachází v těsném sousedství obce Kašenec s národnostně smíšenými obyvateli. legionar-rouca-karel-20.10.1884.jpgUvedené domy  na nové ulici byly osídleny českými občany z různých částí československé republiky, také snad i jako výhoda pro některé legionáře, kteří se vrátili po válce a zajetí domů. Legionář Karel Rouča (1884-1969).Tito občané žili a pracovali v místě na svých polnostech a také u majitelů statku  Velkostatek Miroslav.

 Majitelům velkostatku byl statek po r. 1948 odebrán a místo nich hospodářství převzal Státní statek Miroslav. Z obce Kašenec byli odsunuti občané německé národnosti. Obyvatelé na miroslavské ulici si v průběhu doby sami vysázeli lipovou alej, vybudovali malý chodníček kolem domů a město Miroslav ulici pojmenovalo ulice Mičurinova. Obec Kašenec byla později v roce 1960 připojena k městu Miroslav s novým názvem Miroslav Kašenec. Původní část domů na ulici však zůstala částí města Miroslavi.

Přes tehdejší objekt Státního statku Miroslav byl ponechán průchod pro pěší, kterým bylo možno projít přímo ke škole. Po roce 1989 byl tento STS navrácen v restitucích původním majitelům. Tato nová generace majitelů hospodářství si budovy statku upravila k bydlení a průchod přes jejich pozemek byl asi v.r. 2014  zcela uzavřen.
A to je počátek technických problémů, které přetrvávají dodnes.
Nepoužitelný průchod se nyní musí obcházet okolo celého objektu statku pouze po silnici a bez veřejného osvětlení. Místní komunikace je nyní mnohem více zatížena projíždějícími vozidly dík zpevnění polní cesty, které provedlo město. Ulice navazuje na původní polní cestu směrem k silnici do Miroslavi. Není tudíž bezpečná pro chodce, kteří musí využívat vozovku, když chodník mezi zmíněnou ulicí a školou neexistuje!

Tato neuzpůsobená komunikace leží na pozemku města a městský úřad v Miroslavi ji vůbec neřešil dlouhých ca 6 let.  Proto byl podán podnět 25.11.2017 , tzv. Podnět občana odeslaný na adresu tehdejšího img_20201117_144406.jpgstarosty p. Formana, a to ohledně chybějícího osvětlení mezi koncem ulice Mičurinova a školou u smyčky autobusu v obci Kašenec – tehdy bez odpovědi. Po roce čekání bylo znovu učiněno podání stejného textu podnětu u p.starostky Nohavicové. Po její osobní prohlídce místa bylo doplněno podání o požadavek na výstavbu chodník ve stejném úseku ca 400 m..  

Z Rady města je k dispozici doklad o požadavku na zařazení veřejného osvětlení a chodníku v daném úseku do rozpočtu na rok 2019  dle  MUMI-4080/2018-No  a  MUMI-4407/2018-No  - viz příloha

3.4.2019 byl podán podnět k řízení a označení hranice vstupu do města Miroslavi – ulice Mičurinova a dále do Kašence, ze strany od možného příjezdu z postupně zpevňované polní cesty z Miroslavi. MUMI-1480/2019-HL a MUMI-2358/2019-HL  28.5.2019.  - viz příloha

 13. listopadu 2020 byl starosta p.Plechatý opět vyrozuměn emailem s celou historií tj včetně požadavku na osvětlení, chodník a označení obce/města.
img_20201117_144521.jpgNásledně jsme obdrželi vyjádření „RM rozhodla o zařazení vypracování PD veřejné osvětlení na ulici Mičurinova a úpravu sportoviště v Kašenci do rozpočtu na rok 2021“ - viz příloha.
Toto Sdělení neobsahovalo ani to, co bylo již jednou MÚ navrženo (osvětlení a chodník) MUMI-4761/2020-OL  - viz příloha
Je evidentní, že si odpovědní pracovníci Městského úřadu nedořešené podněty nepředávali a podané podněty neřešili.

Proto byla podána 27.11.2020   Stížnost  na Obecní úřad města Miroslavi, v často obměňovaném složení vč. starosty s tím, že OÚ nepracuje ve prospěch občana, protože nechává „pod stolem“ nedořešeny i ty dřívější podněty (od r.2017), týkající se stále stejných problémů – MUMIZ3Q8KMMX -
viz příloha „Stížnost“. Jedná se stále jen o souhrn letitých, již dříve podaných a dodnes nedořešených podnětů:    výpis ze Stížnosti

  1. OSVĚTLENÍ od ulice Mičurinova do obce Kašenec
    - podnět občana z 25.11.2017 na pana starostu Formana – emailem
  2.  CHODNÍK z ulice Mičurinova do Kašence
    - podnět občana 13.11.2018 na paní starostku Nohavicovou
  3. OZNAČENÍ MÍSTA – ulice Mičurinova a OMEZENÍ RYCHLOSTI
    - podnět občana 3.4.2019  na úřad – podatelna

 

Historické dokumenty o vzniku KOLONIE na Václavově, později připojeného k Miroslavi

Pozemková mapa z roku 1939

pozemkcelya4amensi.jpg

Potvrzení o přídělu     podepsán Přídělový komisař Státní pozemkový úřad ve Znojmě  1. září 1929

Podepsaní obdrželi kolonizační  nedíl od dvora Kašenec, velkostatek Miroslav, patřící Amálii Crescencii Hardt-Stummerové

nakup29a4-beze-jmen-mensi.jpg

GEOMETRISCHE PLAN   pozemků z roku 1929

plan-necely-kopie-mensi.jpg

 

zpět

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář