Jdi na obsah Jdi na menu
 


KAŠENEC u Miroslavi

4.1.2021 podána stížnost na chybějící informace na Informační tabuli v Kašenci a email kontakty na zastupitele

==================================================================================================

miroslav-_kasenec-_naves_-2017-08-05-_07-.jpg    1920px-miroslav-_kasenec-_naves_-2017-08-05-_05---1-.jpg

 

 

 

 

 

 

Hospoda u Kapličky slouží i jako Kulturní dům obce Kašenec                         Náves směrem ke škole

1920px-miroslav-_kasenec-_vjezd_do_vsi_-2017-08-05-_02-.jpg1920px-miroslav-_kasenec-_naves_-2017-08-05-_10-.jpg

 

 

 

 

 

 

              Vjezd do obce Kašenec                                                                                               Bývalá škola

===========================================================================================
      média                                   prezentace                                       noty                
==========================================================================================v.

CO NÁM VADÍ !? Nemáme vůbec žádné informace o současném ani o budoucím dění v obci..

Informační tabule města pro Kašenec u školy :deska-kasenec.jpg
i 15.1.2021 je  stále bez základních informací ohledně akcí VODOVODU a KANALIZACE, které zasáhnou podstatně každého z nás.
Na této tabuli by měly být předem zveřejněny veškeré plánované akce města na území naší obce, abychom se mohli k nim předem také vyjádřit a připravit se tak na případné komplikace ap. - což se zatím neděje. 


Zastupitelé města Miroslavi:
i 15.1.2021 nemají stále uvedeny žádné kontakty pro komunikaci s občany a proto se s nimi nelze spojit. Slouží potom jen k odhlasování toho co jim rada města předloží ve zpracované formě a bez našich připomínek. Viz také žádná předchozí informace o plánovaných akcích na desce.
=============================================================================

Zastupitelstvo města (15 členů) - informace dle webu města Miroslavi
Ing. Martin Plechatýstarosta (ZELENÁ MIROSLAV - sdružení nezávislých kandidátů pro rozvoj
Miroslavi a Kašence) 
tel.: 725 427 376
Mgr. Svatoslav Ryšavýmístostarosta (ZELENÁ MIROSLAV - sdružení nezávislých kandidátů pro rozvoj
Miroslavi a Kašence,)
tel.: 731654206

 

Komentář: Zastupitelé města jsou ze zákona osoby veřejné, zvolené občany. Mohou se na ně obracet občané se svými podněty, žádostmi i se stížnostmi aby je zastupitelstvo řešilo dle správního zákona! - viz podrobně

 

RADA města Miroslavi (5 členů)

Ing. Martin Plechatýstarosta (ZELENÁ MIROSLAV - sdružení nezávislých kandidátů pro
rozvoj Miroslavi a Kašence)
tel.: 725 427 376Mgr. Svatoslav Ryšavýmístostarosta (ZELENÁ MIROSLAV - sdružení nezávislých kandidátů
pro rozvoj Miroslavi a Kašence,)
tel.: 731654206
Stanislav AmbrožČSSD
Mgr. Kamil Kopeček
Mgr. Miroslav Růžička

===================================================================================================
Komentář k Zastupitelům
= přímý kontakt na seznam Zastupitelů města Znojma (ti jsou přece osoby veřejné! a pro občany přístupné)
                 = přímý kontakt na seznam Zastupitelů města Brna 
(ti jsou přece osoby veřejné! a pro občany přístupné)

                 !!!! ===  ale k Zastupitelům v Miroslavi se nedostanete!?= (i 18.1.2021)===

Komentář k Radě města:
                   = přímý kontakt na Radu města Brna i s kontakty - k nahlédnutí
                   = způsob projednávání, hlasování a zápisy o jejich usnesení - k nahlédnutí

                  !!!=== a u nás v Miroslavi je to ale úplně jinak (i 18.1.2021)- podívejte se, občané, jak to mají naši radní zavedeno!

===================================================================================================

 

===============================================================================================

Současný stav na přelomu roku 2020/2021:

k02.jpg     k09.jpgk07.jpgk05.jpg

k06.jpgk03.jpg

Trochu voda, která nemá kam odtéct, také to může zmrznout a klouzat. Jak se tady suchou nohou dostat domů? Necháme si udělat odvodnění? Nebo to zase "nějak" přejdeme a pak si boty umyjeme? A co až snad napadne také u nás sníh a potom zjara se začne rozpouštět? A z něho poteče voda, nebo se budou tvořit zmrazky? Podívejte se na historii Kašence (před ca 100 lety) ta je dost podobná dnešnímu stavu. Zde.

kk2.jpgkk3.jpgNení zpevněná plocha na sběrné nádoby pro
tříděný odpad u školy i na návsi. Chtělo by to trochu betonové podložky, nebo dlaždic položených na štěrkový podklad.

Komentář:
Tady je možno se obrátit na své zvolené zastupitele a podat podnět ke změně stavu věcí - dle správního zákona o obcích:
 - co by se mělo změnit = podnět, nebo na co si postěžovat = stížnost, že stále není řešeno.
Pokud se to neudělá, tak se určitě
 nic nezmění. Ale pokud se ozveme, pak, možná se něco změní. Sami radní v Radě města určitě nebudou mít zájem, sami od sebe, utrácet peníze za připojený Kašenec a budou si i nadále vylepšovat jen svoje městské území - tak jako to už standardně roky dělají. Sází se např.květiny do betonových květináčů u cest (Nádražní..), zalévají se pravidelně aby neposchly, tak jako i květiny na sloupech na náměstí ve městě.
V Kašenci ale vidět nikdy tito zahradníci nebyli. Jen když je nějaká plánovaná akce (dětí apod), tak přijede rychlá rota a vysmejčí náves a hřiště.
Jak je vidět na fotkách, tak buď domů chodíme nebo jezdíme v blátě.
Co se týká dětského hřiště, to bychom měli poděkovat za přemístění jedné  provazové věže z hřiště v Miroslavi - alespoň je už zajetá. Ve městě si měli nainstalovat dvě nové, jak na schůzi v únoru 2020 v Kašenci říkal pan starosta.   A tak to jde dál, i stará světla z Miroslavi se hodily do Kašence, ta nová pak do Miroslavi. Víte o něčem podobném????

DO ROZPOČTU MĚSTA SE ZAŘAZUJE JEN TO, O CO SE ZAVČAS ZAŽÁDÁ A JE NÁSLEDNĚ SCHVÁLENO OD RADY MĚSTA A ZE SCHUZE ZASTUPITELU.
TAK POZOR NA TO! SAMO SE NIC NEUDĚLÁ K LEPŠÍMU.

kk5.jpg   Betonový chodníček vedoucí od kontejnerů s odpady (u bývalé školy)  k vratům bývalého  statku. Dál se už po chodníku nedostanete, prostě kolem statku chodník není. Musíte jít po silnici na podzim zanešené blátem z polí, v zimě pak často uježděno s ledovkou. Nejen chodcům pak ten povrch může působit problémy. S údržbou této silnice, která je na pozemku a ve správě města, má město opakované problémy, zejména když napadne sníh. Asi by se město mělo dohodnout na zimní údržbě se SÚS, která silnici od vjezdu do obce až ke škole zajišťuje.

Kontejnery na tříděný odpad jsou umístěny na nezpevněném povrchu u silnice na trávě., občas kolečka zapadají do země a kontejner je nestabilní, zejména při otevírání poklopu.
 

 

 

 

 

29.6.2020===Zápis ze 14.schůze zastupitelstva 29.6.2020======

14.zas-zm.jpg

 

 

 

 

 

 

Komentář:  Zápisy z RM postrádají informace o počtu přítomných a také ani jek bylo hlasováno!!!

2019========Vodovodní přivaděč Miroslav - Kašenec======

 
Název projektu:
Vodovodní přivaděč Miroslav - Kašenec 
 
Popis projektu: 
Stavba vodovodního přivaděče byla realizována v extravilánu města Miroslav pro zásobování městské části Kašenec, a to z důvodu zvýšené hladiny dusičnanů ve stávajícím vodním zdroji (vrt V25). V přímé blízkosti oplocené části stávajícího vrtu V25 byl vodovod napojen na stávající vodovodní potrubí a v místě napojení byla vybudována monolitická armaturní šachta. 
 
Realizace: 
21. 8. - 5. 11. 2019
 
Projekt je spolufinancován Jihomoravským krajem, dotace byla poskytnuta ze Zvláštního účtu pro vodní hospodářství JMK, Podprogram 1 Podpora v oblasti vodárenství.
 
Rozpočet projektu: 
6 939 522,10,- Kč
 
Zdroje financování: 
JMK - 2 800 000,- Kč
město Miroslav - 4 139 522,10,- Kč
Jihomoravský kraj
 
 
 
 

 

********ale můžete alespoň psát dole do komentáře - to zatím nepůjde na radnici, ale jen jestli vás něco napadne jak si vylepšit životní prostředí tady doma. Zdravím spoluobčany. Honza

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář