Jdi na obsah Jdi na menu
 


KOMUNIKACE s ÚŘADEM

===================================================================================================
===================================================================================================

Jsou podány pouze 3 stížnosti:

- 26.11.2020 = na chybějící chodník a osvětlení (6 let) mezi ulicí Mičurinovu a bývalou školou v                             20201113e-osvetleni-a-chodnik-spojka-do-kasenec.jpg                             Kašencí (úsek ca 400m) +  označení povolené rychlosti 30 na ulici Mičurinova
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


- 4.1.2021 = na chybějící kontakty e-maily u zastupitelů v seznamu MÚ + nefunkční úřední deska
deska-kasenec.jpg                        v  Kašenci bez aktuálních informací (voda + kanalizace a j.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 6.1.2021 = na špatný stav komunikace a přilehlých ploch na ulici Mičurinova.
img_20201209_135734---kopie.jpg

=====================================================================================
=====================================================================================
==========================================================================================

Jan Dvořák                1.12.2021
Komu:

E: RE: sdělení k vašim informacím                                       

 
Pane starosto,
to je ale smůůla, už zase máme NS s C19, už jsme to slyšeli vícekrát.
Vidět se tedy osobně nebudeme, i když máme očkování, ale podívejte se na některé snímky 2020/21:
Jistě pochopíte o co jde! Je to součástí dosud nenapravené stížnosti z 8.1.2021
 
Už naši předkové uměli, s minimálními náklady, vyrobit mělkou rýhu s kamenným zásypem jako trativod. 
Mohu jen potvrdit, že to funguje! 
A žádnou další výhledovou akci  Města to neblokuje!
Třeba se toho někdo z Města, po roce marného čekání, konečně ujme! A roky plynou...asi se nedočkáme.
 
Omlouvám se, ale pokud vás to zatěžuje, je přece možné pověřit řešením někoho šikovného z řad kontaktně utajeného zastupitelstva občanů - osob veřejných a ke kontaktu s občany zvolených!
--
Příjemný den
Jan Dvořák

Zkontrolováno antivirovou ochranou Eset
   

To bych rád, ale nevím jestli dnešní doba je vhodná na sekávání, když jsme zase v nouzovém stavu s Covidem.

 

     

     Ing. Martin Plechatý

     starosta

 

     Město Miroslav

     nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav

     web:      www.mesto-miroslav.cz

     e-mail:  starosta@mesto-miroslav.cz

     tel:        725 427 376

 

From: dvorak.jan44@seznam.cz <dvorak.jan44@seznam.cz>
Sent: Wednesday, December 1, 2021 9:34 AM
To: Martin Plechatý <starosta@mesto-miroslav.cz>
Subject: Re: RE: sdělení k vašim informacím

 

Dobrý den pane starosto,
když mně pozvete na "kafe/ 15 min", rád vám to připomenu. Nebudeme si "vypisovat" co bylo již napsáno. Děkuji
Dvořák

---------- Původní zpráva ----------
Od: Martin Plechatý <starosta@mesto-miroslav.cz>
Datum: 01.12.2021 07:57:12
Předmět: RE: sdělení k vašim informacím

Dobré ráno pane Dvořák,

 

píšete o stékající vodě. Mohu se zeptat o jakou vodu se jedná?

 

S pozdravem

 

     

     Ing. Martin Plechatý

     starosta

 

 

                    Jan Dvořák                                  30.11.2021

Komu:

E: sdělení k vašim informacím

 
Vážený pane starosto,
 
děkuji za vaší reakci i za dnešní čerstvou zprávu o územním řízení k VO Kašenec-Mičurinova.
K tomu připomínám opakovaně, že občané na uvedeném území, nedostávají dosud žádné důležité informace ohledně činnosti Města pro dané území.
 
Pokud by tyto stručné informace z Města byly včas a trvale prezentovány na existující ITK u "točny" v Kašenci(podaná stížnost), nedocházelo by k pochybnostem o přehlížení i našich aktuálních potřeb(např.stékající voda...) a Město by získalo zpět část důvěry místních občanů.
 
Příjemný čas vánoční
Jan Dvořák

============================================================================================´´

Martin Plechatý 
Komu:
dvorak.jan44@seznam.cz

RE: Vánoční přání

 

Dobrý den pane Dvořák,

 

nechci nic jitřit a hledat nesváry. Vážím si Vašeho zajmu o dění v Kašenci, na ul.Mičurinova a v našem Městě.

Kašenec a ulici Mičurinovu nenecháváme stranou. Projekčně stále připravujeme opravu vodovodního řadu, výstavbu oddílné kanalizace, VO z ul. Mičurinovi do Kašence a také projekt opravy štěrkového hřiště na hřiště s umělým povrchem včetně oplocením. Všechny tyto projekty nejsou ještě stavebně povoleny. Ze strany města nic nebrzdíme, ale procesy pro vydání SP jsou někdy opravdu strastiplné.

 

Přeji Vám i vaší rodině hezký adventní čas, vše dobré a pevné zdraví

 

     

     Ing. Martin Plechatý

     starosta

 

     Město Miroslav

     nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav

     web:      www.mesto-miroslav.cz

     e-mail:  starosta@mesto-miroslav.cz

     tel:        725 427 376

==============================================================================================

Jan Dvořák
Komu:

Vánoční přání             29.11.2021

 

Vážený pane starosto,

 

tak jak Vy sledujete některá výročí, sledujeme je i my na ulici Mičurinova. Je to již rok od podání naší první (ze tří) stížností na závažné a letité nedostatky, které jsou v naprosté většině dosud nenapraveny.

 

V současné zdravotní a politické situaci, nepovažujeme nyní za vhodné urgovat vaši evidentní pasivitu v činnosti.

 

Doporučujeme vám, vrátit se k  našim oprávněným požadavkům a tyto věci skutečně napravit. To vše bez nutnosti podání další urgence a následným nepříjemnostem pro obě strany.

 

S adventní pohodou

Jan Dvořák
Mičurinova 787/7
MiroslavZkontrolováno antivirovou ochranou Eset

 

8.2.2021===Žádost o informaci k návrhu rozpočtu 2021===

Městský úřad Miroslav, nám. Svobody 1

Žádost o podání informací a předání i pro všechny zastupitele

 1. Dotaz k návrhu 2321/6121 rozpočtu na rok 2021. Proč na úřední desce (ÚD) v Miroslavi nebyla podána informace..že „dle usnesení č.6 z 65.schůze RM bylo požádáno a bylo vyhověno prodloužení termínu do 31.7.2021 pro dokončení PD Miroslav-Kašenec – výstavba splaškové kanalizace?“ A rovněž dotaz proč tato informace nebyla již přímo sdělena v zápisu z RM včas pro informaci k ZM? A občanům Kašence jichž se to dotýká? - a to na Informační tabuli v Kašenci? (ITK)
 2. Dotaz k návrhu 2310/5169 rozpočtu na rok 2021. Komu byla zadána zakázka na vypracování PD na opravu vodovodu v Kašenci. Proč nebyla na ÚD uvedena skutečnost, že původní požadovaný termín PD nebyl splněn? A pokud je uváděná vyšší částka 240.000 kč, oproti  zpracování PD, je již zajištěná i realizace bez existence PD v tomto roce? A proč tato informace nebyla sdělena především občanům Kašence, jichž se to týká – a to na Informační tabuli v Kašenci?(ITK)
 3. Dotaz k návrhu 2310/6122 rozpočtu na rok 2021. Úpravna vody – realizace – dokončení z r.2020 s částkou 2.211.000 Kč na rok 2021. Proč se tedy prezentovalo v tisku, že už „v prosinci 2020 budou mít v Miroslavi vodu jak pro kojence“, když ta akce zřejmě ještě neskončila? Bylo oficiálně někde sděleno, že akce s úpravou pitné vody skončila? A nyní se dále počítá s dalšími náklady? Za co?a podle čeho?
 4. Dotaz k návrhu 3412/5154 rozpočtu na rok 2021. Hřiště Kašenec - hřiště na míčové hry v Kašenci - PD, dotační management. 150.000 Kč. Podle čeho byla tato akce navržena? Kdo podal podnět? Kdo to projednal a kde je to zapsáno v zápisu? Jaké bylo zdůvodnění pro zadání PD? Pokud měla být tato akce podána jako žádost o dotaci, je možno tedy vidět přiložený projekt k event.žádosti o dotaci? Jakou to má souvislost s již dříve (24.11.2020) předaným sdělením „RM schvaluje zařazení vypracování PD veřejné osvětlení na ulici Mičurinova a úpravu sportoviště (kde?) do rozpočtu na rok 2021? A podle čeho byla tato informace poskytnuta k tisku již 30.11.2020? „citace…Mičurinova se prosvětlí…..Radní rovněž schválili vypracování podkladů pro veřejné osvětlení na Mičurinově ulici a současně také úpravy sportoviště v Kašenci“….. Co to je za položku dotační management? -v této věci? Pokud kromě tří podaných, byla na MMR podána nějaká podobná žádost o dotaci v r.2020 k projednání – vysvětlete patřičné souvislosti?! A proč tato informace nebyla sdělena především občanům Kašence a ulice Mičurinova, jichž se to týká, protože tudy chodí – a to na Informační tabuli v Kašenci?(ITK)

 

 1. Vysvětlete nám, občanům na ulici Mičurinova i občanům Kašence, jak je to možné, že zvolená RM nečte správně jednoduché texty (2 úvodní řádky)uvedené ve Stížnosti ze dne 26.11.2020 ohledně – citace “ 1) CHYBĚJÍCÍ CHODNÍK a 2) OSVĚTLENÍ mezi ulicí Mičurinova a Kašencem (školka)“  a neustále uvádí všechny, i na jednání ZM, v omyl svým opakovaným podáním– záměnou za „opravu stávajícího chodníčku kolem domů“. Svým ignorujícím přístupem ke zcela jasnému požadavku, které bylo jasně zformulováno i ze strany města již 10.12.2018 (MUMI/4080/2018-No a MUMI/4407/2018-No) s příslibem k zařazení do rozpočtu města na rok 2019. Proč se tedy tato záležitost již neřešila zcela automaticky a povinně i po kotrmelcích na vedení města? Proč tedy uvedené společné podněty nebyly zamítnuty ale ani řešeny další 3 roky?,když se o problému jen mluví min.6 let? A proč tak dále komplexně nečiní ani současné vedení města? Má vůbec město alespoň minimální zájem o bezpečnost svých občanů při zvýšeném provozu na jednopruhové komunikaci Mičurinova?

 

Zejména pro špatně čtoucí, byly vytvořeny a všem na internetu zpřístupněny jednoduché estránky „Kašenecký zpravodaj“, kde jsou kromě jiného - v menu SPOJKA KOLEM STATKU - uvedeny i obrazové podklady, které snad budou konečně pochopeny a v zájmu občanů urychleně vyřešeny….

 •   ke stažení i na chytrém telefonu.

 

 

8.2.2021 Miroslav

Dvořák Jan

Mičurinova 787/7, Miroslav

 

28.1.2021===žádost o informaci na rozbor vody v současnosti=====

Dnes 17:14

Jan Dvořák
Komu:

Žadost o informaci

 

Městský úřad Miroslav

Věc: Žádost o informaci

28.1.2021===== Zajímá nás aktuální stav rozboru vody z KHS Brno

Kdy se naposledy rozbor vody prováděl, kde a s jakým výsledkem? Je třeba připomenout jednu smutnou skutečnost o naší ulici. Z deseti domů v sedmi z nich už zabíjela rakovina.

Proto je tento náš dotaz životně důležitý. Pokud je voda natolik závadná, žádáme obec, aby nás zásobovala nezávadnou vodou.


--
Příjemný den
Vlasta Dvořáková
Mičurinova 787/7
Miroslav 

Zkontrolováno antivirovou ochranou Eset

28.1.2021===podání žádosti o informaci voda + kanalizace=============

 
Jan Dvořák                                                                      Dnes 15:46
 
 
Komu:

ádost o podání informace voda/kanalizace

 
Dobrý den,
v příloze je vložena podepsaná Žádost o podání informace ohledně vody a kanalizace v Kašenci, a to jako informace pro všechny občany Kašence a ul.Mičurinova.
Tato žádost se podává protože se pan starosta v zápisu z jednání ZM  dne 14.12.2020 vyjádřil že:
Citace "Pravděpodobně by město neuspělo, takže by akci financovalo ze svého, anebo se počká, až se podaří získat dotace na kanalizaci a opravy vodovodního řadu v Kašenci. Což může trvat roky." Konec citátu. odkaz: https://www.mesto-miroslav.cz/…516  ...strana 4
A ohledně vody vyšel článek ve Znojmě ve12/2020 s textem:  "že Miroslav bude mít v prosinci 2020 vodu jako pro kojence?"
 
Proto tato žádost. Žádám o přesné odpovědi na uvedené otázky
 
Vzhledem k tomu, že nelze kontaktovat zastupitele města přímo, prosím předejte jim všem, touto cestou, kontakt na webové stránky : 
Kašenecký zpravodaj           https://kasenecky-zpravodaj.estranky.cz/,
 kde jsou uloženy veškeré existující legitimní podklady vč. fotodokumentace ke  třem podaným stížnostím.
1. ze dne 26.11.2020  název: Chybějící chodník a osvětlení + označení místa
2. ze dne 4.1.2021 -název:  Chybějící kontakty na zastupitele a nefunkční "Informační tabule" v Kašenci 
3. ze dne  8.1.2021  název:  Špatný stav komunikace a ploch na ul.Mičurinova
 
 K projednání na jednání ZM 15.2.2021.
Děkuji.
 
!
--
Příjemný den
Jan Dvořák

Zkontrolováno antivirovou ochranou Eset

Přílohy

 

Městský úřad v Miroslavi

 

Žádost o podání informace

 

 1. Žádost o podání informace ohledně kanalizace v Kašenci
 1. V jakém stavu je zadaný projekt kanalizace u firmy Aquatis v Brně?
 2. Kdo konkrétně má na starosti vyřizování příslušných povolení?
 3. Kdy lze reálně očekávat zahájení prací?
 4. Bude schůdné pro město zažádat o dotace a kdy tak učiní?

 

 

 1. Žádost o podání informace ohledně vodovodu a kvality vody pro Kašenec
 1. Kdo řeší projekt nového vodovodu v Kašenci?
 2. V jakém stavu je toto řešení v současnosti?A jaký je časový plán realizace?
 3. Jaký je reálný výsledek oduranění vody atd, když už i noviny psaly že Miroslav bude mít v prosinci 2020 vodu jako pro kojence?
 4. Jak se tyto investice ca 10 mil. Kč promítnou do ceny vody? A vlastní provoz včetně likvidace kontaminovaných filtrů?
 5. Co je to za stavební činnost ca 500m SZ za ulicí Mičurinova a jaký má účel?
 6. Počítá město s dodatečným mícháním vody s přivedenou vodou z Oleksovic? A jak se bude tato voda přepravovat?
 7. Jak se tato případná činnost projeví na ceně vody, když JMK do tohoto projektu (Jiřice,Damnice, Dolenice..) vložil částku ca 120 mil.Kč? A město 2 mil.Kč?
 8. Je již nově upravovaná voda přivedena z vodojemu v Miroslavi do rozvodu vody v Kašenci?
 9. Jaké je její složení dle rozboru vzorku odebraného v Kašenci? A kdy a kde bude odebrán?

 

Veškeré dotazy a očekávané odpovědi z města jsou zcela ve veřejném zájmu všech občanů a budou proto vyvěšeny na Informační tabuli v Kašenci! Občané budou včas informováni o průběhu a dílčích výsledcích uvedených akcí.

Zajistí město!

 

28.1.2021

Jan Dvořák
Mičurinova 787/7
Miroslav

 

 

21.1.2021=== dopis ze 74.sch. RM pro podatele stížnosti=======

dopis-ze-74.rm-sirsi.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.1.2021=== dopis pro občany ze 74.sch RM==================

dopis-ze-74.rm.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.1.2021===pokyn na SMM prošetření stavu komunikace Mičurinova===

pokyn-pro-smm.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.1.2021===Souhrn usnesení z 74. schůze rady města - 13. ledna 2021===

3.8 RM ukládá SMM Miroslavi, p.o. prověřit celou situaci týkající se ulice Mičurinova, poté informovat radu města

3.9 RM ukládá opravit informační tabuli v Kašenci, na ní budou zveřejňovány nejdůležitější informace týkající se zejména místní části Kašenec a ulice Mičurinova, nejedná se však o úřední desku městského úřadu. Není povinností úřadu zřizovat fyzicky úřední desky na více Strana 2 místech, informace jsou zveřejňovány elektronicky na úřední desce umístěné na webu města. Současně RM konstatuje, že zveřejnění soukromých kontaktů členů ZM není povinností, záleží na rozhodnutí každého zastupitele (bude postoupeno na nejbližší zasedání ZM)

3.10 RM ve věci podání pana J. D. a občanů ul. Mičurinova týkající se nepřesností v zápise ze 17. ZM a nedostatečného poučení zastupitelů o podané stížnosti konstatuje, že podání budou v plném znění postoupena zastupitelům města

3.11 RM bere na vědomí podání od pana J. D., bytem Mičurinova xxx, 671 72 Miroslav, č.j. MUMI-045/2021-Ja a ukládá stručně odpovědět na dotazy v podání žadateli. Odpověď nebude zveřejňována na úřední desce města Miroslavi ani na informační tabuli v Kašenci 

 

14.1.2021===Žádost o revokaci 3.7/30.12.2020===============

 

Městský úřad Miroslav
nám. Svobody

 

ŽÁDOST

o revokaci vašeho Usnesení rady města 3.7/30.12.2020
k  projednávané Stížnosti/26.11.2020

 

Vámi odeslaná odpověď vůbec neodpovídá členění podle bodu 1-3 podané Stížnosti a navíc je v ní uvedena zcela nesouvisející zmínka: „RM dále ukládá…začlenění místní části…“, která nic neřeší.

 

Proto žádám o revokaci celého usnesení RM bod 3.7/30.12.2020 a vypracování odpovídajícího a konkrétního řešení dle jednotlivých bodů 1-3 Stížnosti

 

Aby se reálné řešení dané situace dále neprotahovalo, zejména vzhledem k zajištění dopravní bezpečnosti na komunikaci Mičurinova ulice, předjímám k bodům 1-3 toto:

Ad1) a 2) Přizvat na daný úsek co nejdříve odborného projektanta stavaře a elekro. Na základě jejich vyjádření, pak pokračovat urychleně  až do nezbytné realizace.

Ad3) Vzít v úvahu aktivní místní účast při hledání řešení dopravní situace a po obhlídce silnice III/0541 (na pozemku města Miroslav) vykonané 11.1.2021  Policií ČR DI Znojmo- ing. Letner, příslušně MÚ Miroslav již započaté jednání dokončit.

Tato Žádost je v bodech 1-3 identická s textem podané a občany podepsané Stížnosti/26.11.2020

 

- Kopie vaší Odpovědi je přiložena

 

14.1.2021, Miroslav

 

Jan Dvořák
Mičurinova 787/7
Miroslav

 

10.1.2021 Odpověď od nás na odpověď z Města o vyřízení stížnosti  ========                                                

                                                                                                                                                ke Stížnosti - MUMIZ3Q8KMMX 
Městský úřad v Miroslavi
vyjádření k vaší odpovědi MUMI-5304/2020-OL ze dne 7.1.2021

Dne  7.1.2021  nám byla doručena vaše odpověď MUMI-5304/2020-OL  na námi podanou
STÍŽNOST - MUMIZ3Q8KMMX 
- viz příloha

Ad 1)  OSVĚTLENÍ od ul.Mičurinova do obce Kašenec:  - viz příloha. Ve vaší odpovědi je zcela nepatřičný výklad RM „ s projektem veřejného osvětlení v Kašenci“??? Stížnost se netýká osvětlení Kašence ale pouze spojky od ulice Mičurinova ke škole v Kašenci! Vaše č.p. 2767/1 – viz příloha.  Žádáme o zcela jasnou odpověď plnění dle textu Stížnosti s  uvedením vašeho termínu řešení.  NEVYŘEŠENO dle STÍŽNOSTI!

Ad2)  CHODNÍK z ulice Mičurinova do Kašence:  - viz příloha. V tomto bodu není vůbec žádná relevantní odpověď dle textu Stížnosti. Vaše č.p. 2767/1 – viz příloha.  Žádáme o zcela jasnou odpověď plnění dle Stížnosti s uvedením vašeho termínu řešení.  NEŘEŠENO dle STÍŽNOSTI!

Ad 3)  OZNAČENÍ místa – ulice Mičurinova a omezení rychlosti:  Vaším MÚ Miroslav byl podán již 2x stejně špatný požadavek na DI Znojmo přesto, že vám to bylo po podání na DI sděleno. Tento bod může být komunikativně řešen možným návrhem – viz příloha, který byl již předjednán ve 12/2020 s ing. Letnerem na DI ve Znojmě a předán na MÚ na adresu starosty. MÚ však dosud potřebnou žádost na DI nepodal. Žádáme o zcela jasnou odpověď plnění dle textu Stížnosti s uvedením vašeho termínu řešení.  NEVYŘEŠENO dle STÍŽNOSTI!

Dále je ve vašem textu zmíněn záměr RM ke změně místního členění a začlenění ulice Mičurinova pod místní část Kašenec.
 Občané všech dotčených domů se změnou začlenění navrhovanou RM
 rozhodně nesouhlasí!

Problematika vámi zmiňovaného původního a nefunkčního chodníku, který se nachází vedle domů na ulici Mičurinova, je podrobně popsána ve  STÍŽNOSTI na stav komunikace, podanou 7.1.2021 pod vaším č.j. MUMI1NDQ99KX. Aby dále nedocházelo k nežádoucím mýlkám v RM, prosím, dodržujte vaše předaná jednací čísla.

Přílohy: - Stížnost MUMIZ3Q8KMMX
               - označený úsek kde chybí chodník a osvětlení
               - již předaný návrh označení města/obce
               - katastr náhled p.č. 2767/1 město Miroslav
Pozn: Vodovodní řad vedený v plastu je již údajně položen až do odbočné šachty u č.p. 788 a k domům (SMM by to měla ale vědět přesně!). A informace o kanalizaci nám stále od MÚ nejsou k dispozici.

 V Miroslavi 10.1.2021

Podepsaní ze všech domů na ul.Mičurinova:
 

7.1.2021 podána STÍŽNOST na stav komunikace na ulici Mičurinova=========

Obecní úřad a ZM Miroslav

STÍŽNOST                                          č.j. MUMI1NDQ99KX
na stav komunikace a přilehlých ploch na ul. Mičurinova,
 které se nacházejí na pozemku města

 1. Nepřístupné hlavní uzávěry vody na vodovodním řadu k všem domům 781 - 790
 1. Vyhledání těles uzávěrů
 2. Umístění těles uzávěrů na dostupný povrch do užitné a stabilní polohy
 3. Revize funkčnosti uzávěrů
 4. Označení těles uzávěrů dle ČSN
   
 1. Stékající dešťová voda (i rozp.sníh) z výše položené vozovky a zelených ploch, na níže (spád až 30 cm) položený chodník a dále pak na parcely vlastníků
 1. Umístění sběrných roštů na stékající vodu u chodníků, min. v místech vjezdů na pozemky vlastníků (dle ČSN), s odvodem dešťové vody do stávající dešťové kanalizace
 2. To vše nebylo řešeno již od doby výstavby domů (v r.1926 - tj. 95 let!), ani po posledním (již druhém) navýšením nového povrchu vozovky (ca v r.2008)
   
 1. Nedostatečné zpevnění plochy mezi vozovkou a stávajícím chodníkem, v místech vjezdů na pozemky vlastníků z vozovky přes chodník
 1. Renovace stávajícího chodníku (z r.ca 1960) do užitného stavu (dle ČSN), vč. odvodnění
 2. Zpevnění přejížděného chodníku v místech vjezdů (dle ČSN)
 3. Zpevnění pojezdové plochy mezi vozovkou a chodníkem tak, aby se odvodnění nezanášelo splavovanými nečistotami
 4. Chybějící menší rovné a zpevněné plochy na přistavení plánovaných kontejnerů, pro tříděný odpad v době plánovaných svozů
   
 1. Zanedbaná a nepravidelná údržba komunikace a zelených ploch
 1. Úprava travnatých ploch trvale poškozovaných sjížděním vozidel z vozovky, při vyhýbání protijedoucím vozidlům
 2. Odborný ořez korun stromů, odstraňování zaschlých a jinak poškozovaných větví stromů, pod stromy projíždějících rozměrných vozidel
 3. Odborné odstranění výrostků u paty stromů, které vznikají průběžně, vždy po ořezu korun stromů
 4. Včasný monitoring a sběr spadaného listí, dle plánu obce – bez urgencí občanů
 5. Včasná letní i zimní údržba chodníku a vozovky, s ev. posypem v zimě dle potřeby
   
 1. Umístění a stav vodovodního řadu i dešťové kanalizace jsou jistě k dispozici u SMM. Stavba a plnění plánovaných akcí, např. dosud neexistující kanalizace na této lokalitě, jsou pouze k dispozici na OÚ. Tyto informace nejsou včas sdělovány občanům a na úřední desce u školy nejsou k tomu uvedeny žádné relevantní informace. Proto je nutné každé, i dílčí a podstatné informace ohledně plánovaných akcí, sdělovat přímo občanům na uvedené ulici.

Přílohy 2x foto

V Miroslavi, 8.1.2021
Jan Dvořák, za občany podepsané na předaném podpisovém listu ke stížnosti MUMIZ3Q8KMMX
Mičurinova 787/7
Miroslav

7.1.2021  Vyjádření z RM města ke stížnosti a pohrůžkou spojení============

Protože místo aby na  naše stěžované body v RM našli páni radní nějaké konkrétní řešení s reálným termínem, CHTĚJÍ přičlenit ulici Mičurinova ke Kašenci. Tím se ale nic podstatného nezmění - ty stěžované body zůstávají a navíc občané o tzv. přičlenění z mnoha důvodů ZÁJEM NEMAJÍ . Tato ulice tady existuje již od doby prezidenta Masaryka, t.j. 95 let! Ani minulý totalitní režim to nezměnil!

odpoved-ke-stiznosti1.jpg

4.1.2021 podána nová STÍŽNOST na nesdělování aktuálních informací na vývěsní tabuli u školya na chybějící kontakty na zastupitele - na stránkách města

 

STÍŽNOST

na nečinnost Obecního úřadu v Miroslavi a Žádost o předání této stížnosti v plném znění i s přílohami také všem Zastupitelům města
ve věci:

 1. VEŘEJNÉ INFORMACE.  Občanům Miroslavi na ulici Mičurinova a občanům Miroslavi-Kašence nejsou poskytovány žádné důležité informace, zejména ohledně kanalizace a vodovodu vč.kvality pitné vody. Rovněž tak i záležitost ohledně stále chybějícího chodníku a osvětlení na spojce mezi ulicí Mičurinova a obcí Kašenec u školy.
  Na původní obecní vývěsce u školy jsou jen staré a neaktuální informace, které se netýkají životního prostředí obce  – viz foto v příloze. Občanům je nutno podávat i dílčí aktuální informace o všech veřejných záležitostech, které se infotabule-mesta-v-kasenci.jpgtýkají všech občanů na uvedeném katastru.

 

 1. KONTAKTY NA ZASTUPITELE.  Na stránkách města Miroslavi nejsou uvedeny žádné e-kontakty (ani jiné) na zvolené zastupitele občanů. Např. ze zápisu z jednání ZM 13.12.2020 vyplývá, že zastupitelé nebyli patřičně o Stížnosti JID: MUMIZ3Q8KMMX dostatečně informováni a tato jim ani předložena nebyla. Zastupitelé zastupují občany a jsou proto osoby veřejné. Zastupitelstvo města je nejvyšším orgánem Města Miroslavi. Vzor uvedených kontaktů si vezměte např. ze Znojma – viz příloha vzor Zastupitelstvo Znojma

 

O výsledku této stížnosti podejte zprávu, kdy a jak byla vyřešena. Děkuji.

 

Příloha: 3x foto vývěsní skříně u školy + vzor Zastupitelstvo Znojma

4.1.2021 v Miroslavi

Dvořák Jan
Mičurinova 787/7
Miroslav

28.12.2020 Vážení zastupitelé občanů města Miroslavi====================

Vážení zastupitelé občanů města Miroslavi,

dne 28.12.2020 na vysvětlenou a pro vaši informaci.

Jsem ten Dvořák Jan co podal STÍŽNOST(v příloze) na nečinnost OÚ ve věci CHYBĚJÍCÍHO CHODNÍKU a OSVĚTLENÍ mezi ulicí Mičurinova (v Miroslavi) a obcí Kašenec a to v podání již v roce 2017!!!. Příloha místa. Také byl podán podnět na OZNAČENÍ MÍSTA  (2019) na vjezdu z polní cesty do ulice Mičurinova v Miroslavi (III/0541 dle DI Policie).
To vše je ale stížnost všech obyvatel ve 12-ti domech na zmíněné ulici (podpisová listina).

Po přečtení zpřístupněného zápisu ze zastupitelstva (22.12.2020) v bodu Stížnosti, vás pan starosta neinformoval zcela přesně, resp. zkresleně s mnoha vedlejšími a nepotřebnými informacemi. Pan starosta byl ve stejných bodech oslovený již 13.11.2020,  ale bez patřičné odpovědi. Protože se neřešení již protáhlo na 3 roky, podal jsem stížnost i na JMK OŽP.  Z právního oddělení JMK nám proto doporučili obrátit se ve stejné věci na kontrolní odbor Ministerstva vnitra. Než se tak stane, rád bych vás sám informoval o co vlastně jde.

 1. Jedná se o urychlenou změnu stavu, kdy se již asi 6 let chodí i v daném úseku (příloha) pouze po úzké vozovce a bez veřejného osvětlení a chodníku. Celá ulice Mičurinova i zmíněný  dosud nedořešený úsek ca 400 m bez chodníku a osvětlení je trvale a intenzívně využíván dopravní a zemědělskou technikou (autobus i kamion), zejména po tzv. dosypání polní cesty od Miroslavi.  Řešení je pouze ve spojitosti řešení chodníku a osvětlení. Je na vlastníku komunikace jak naložit s touto situací, aby vyhovovala jak pro vozidla  tak byla zajištěna bezpečnost pro chodce. Už tam došlo k úrazu s delší dobou léčení J.K.! Že tam není místo??? Sdělení že to nemá řešení je přece nesmysl. Laická rada -stačí uložit do stávajícího příkopu vpravo vedle vozovky odvodňovací roury, zasypat štěrkem a vydláždit (jak výhodně navrhoval pan starosta u Skateparku!)podobný chodník s odvodem vody jako je již vybudován směrem ke koupališti ve městě (za městem). O frekvenci využití lze polemizovat i tam, kdy na podzim a v zimě do jara je možná frekvence srovnatelně minimální. O nutnosti projektu, jeho časové náročnosti a nákladech realizace by se mělo rovněž hovořit otevřeně ve srovnatelně náročném řešení návrhu pro dotaci Skateparku 2021, kde páni zastupitelé schválili tento návrh pana starosty BEZ předloženého projektu a rozpočtu!!??. Jak je psáno v minulém zápisu.
 2. Stávající úzký chodníček kolem domů na ulici Mičurinova je v dezolátním stavu (foto). O tomto se v r.2019 na ZMM vyjádřil pan starosta “že je postačující ale měl by se opravit“, takže i v tomto úseku se musí vydat chodci na silnici. Po této ulici chodí samozřejmě i ostatní občané z Kašence, také i zejména bruslaři na inlinech nebo na skatech a jezdí lidé s kočárky, protože vozovka má zatím ještě slušný povrch. Proto byl dán ten přesně definovaný podnět v bodech a-d na OZNAČENÍ MÍSTA tzn. na vjezdu z polní cesty dát značku MIROSLAV město atd, omezit rychlost a vjezd nákladních vozidel.  Pan starosta však, jak napsal, podal znovu (2020) úplně něco jiného opakovaně, i když byl na neřešitelnost ze strany DI Znojmo upozorněn. Na zastupitelstvu 14.12.2020 vám starosta sdělil, že město to vyřešilo 30-kou, ale 15.12.2020 o den později to DI Policie Znojmo zamítla! Takže co vám bylo od pana starosty bez podkladů vlastně sděleno? Sdělení o zamítnutí podání bylo zasláno 16.12.2020 do všech domů na ulici. Proto bylo nutno pana starostu 19.12.2020 na to upozornit, že zamítnutý návrh OÚ od DI Policie Znojmo, není ten jak zněl podnět. Současně jsem sám o tom informoval DI ve Znojmě, a bylo mi doporučeno požádat (aby OÚ) v podstatě to stejné řešení co bylo v podnětu – upravená příloha. Obratem jsem to sdělil panu starostovi – aby si přečetl podaný podnět.  Čekáme co OÚ nyní, v této jednoduché záležitosti, zařídí po letech marného čekání.
   
 3. Co se týká vlastního chodníčku kolem domů je jasné, že definitivní řešeníimg_20201209_135505.jpg bude až po vlastní realizaci zatím plánované kanalizace a vodovodu. Přípojky vody k domům už jsou v plastu. Žádné bližší informace od OÚ nemáme! Podle NKÚ na dobudování kanalizace a ČOV bylo vyčleněno již do roku 2010 13,5 miliardy Kč - příloha.  A poslední termín dokončení na  kanalizaci a ČOV z EU je rok 2021. Provedení chodníků na uvedené komunikaci je však potřeba dát do souladu např. s ulicí Nádražní atd, kde měly být v r.2017 vynaloženy náklady 8 mil.Kč. Ulice Mičurinova i Nádražní jsou přece také ve stejné Miroslavi!!!
 4. K výše uvedeným bodům podané Stížnosti (26.11.2020) bylo 14.12.2020 předáno na podatelnu přes 43 příloh. Pochybuji, že budou všem 15-ti zastupitelům k dispozici a včas pro avizované jednání o Stížnosti dne 30.12.2020 na RMM. Složení RMM neznáme, prosím předejte jim tento text na prostudování před jednáním.  Proto tento delší pokus o informovanost těm, ke kterým jsem si vyhledal nejistý ekontakt.
 5. Co se týká „vysvětlení pana starosty, že pan Dvořák vypisoval“ ohledně špatné údržby komunikace již dříve i minulému starostovi a nyní i současnému, je to bohužel smutná skutečnost.  Ta nulová údržba komunikace a ploch města (ul.Mičurinova) byla důvodem např. k opakovanému sdělení a to jak koncem roku 2019, tak i letos. Dosud listí nebylo uklizeno, trávníky i chodníček byl zasypán listím, které vítr ještě dnes (po vánocích) rozhání kamkoliv.  Chodníček je místy ztracen pod vodou a blátem a krtci si v něm dělají hromádky vyvrtané hlíny. Je to ostuda pro vlastníka pozemku – města. Asi na OÚ neexistuje plán údržby na danou ulici oproti pečlivé údržbě např. zeleně ve městě Miroslavi a pokud plán existuje, tak se u nás neplní dle místní potřeby.
 6. Zcela postrádáme podrobné informace o základních akcích, které se týkají vodovodu, kanalizace aj. Na pravděpodobné informační nástěnce OÚ na smyčce v Kašenci nejsou žádnéinfotabule-mesta-v-kasenci.jpg aktuální  informace o očekávaných akcích OÚ. Poslední info je o Miroslavských hodech 2019 , sdělení hejtmana Šimka jak jsou upraveny podmínky pro cestování autobusem (3 listy) a doporučení pana starosty jak se chovat při Covidu19.
  A to jistě uznáte, že je málo!!!
 7. Staré podněty se delší dobu neřešily nebo nedořešily a ani dílčí informace se občané nedozvěděli.  Přímé kontakty na zastupitele taky nejsou k dispozici. Jak tedy zastupitelé zastupují občany? Nebo zastupitelé zastupují politická uskupení, které je navrhly? ..pro Miroslav a Kašenec!! Když to jinak nejde, tak se tedy musí napsat na úřad starostovi, ten to asi probere v RMM a zjednodušeně pak předá zastupitelstvu v čase a obsahu dle potřeby. A věci jdou ze stolu – opakuji už třetí rok se nic reálného neděje. Nebo se mýlím? Rád bych!

Třeba z tohoto textu vyberete sami nějaké další podněty?!!???

 

Jan Dvořák

V Miroslavi, 28.12.2020

Přílohy: Stížnost občanů, Ulice Mičurinova, Vyjádření NKÚ, Úprava označení, Srovnání chodníků Mičurinova a Nádražní, Vývěska OÚ v Kašenci

Pozn:  k 30.12.2020  Protože na stránkách města nebyly uvedeny emailové kontakty na zastupitele, vyhledal jsem nějaké existující na uvedené osoby jinak.. Z důvodů neexistence emailových adres nebyli, bohužel, proto obesláni zastupitelé Čaněk, Kučera, Nohavica, Nohavicová, Augusta, Beneš, Šumpela, Barták. Je to chyba města, že neposkytly tyto informace ke kontaktům na veřejné osoby - zastupitele občanů, kteří je zvolili do jejich úřadu.

 

 

7.12.2020===Úvodní kapitoly dle Stížnosti: OSVĚTLENÍ a CHODNÍK z ulice Mičurinova do Kašence a OZNAČENÍ===============================

Na Stížnosti nabídnuté a MÚ nevyžádané : K jednotlivým bodům poskytnu samostatné přílohy– pro další případné jednání
kopie z odeslané pošty
Jan Dvořák
Komu:
 ...a další (1)

Fwd: stížnost na OÚ Miroslav

 
Obecní úřad město Miroslav, dnes 7.12.2020
starosta@mesto-miroslav.czepodatelna@mesto-miroslav.czolivova@mesto-miroslav.cz
 
27.11.2020 vám byla emailem odeslaná STÍŽNOST, na kterou jste dosud nepodali potvrzení o příjmu ani vaše evidenční číslo širší STÍŽNOSTI. Proto, že se tato stížnost dotýká i jiných, ve stížnosti uvedených kapitol, přeposílám ji znovu i s úvodními přílohami - viz níže.
 
Pro vaši informaci o skutečném stavu věcí, v realitě naší ulice, přidávám tři úvodní přílohy ke kapitolám 1-3 uvedených ve Stížnosti 

Kapitola  - 1) OSVĚTLENÍ  z ulice Mičurinova do Kašence - příloha  01 OSV KAPITOLA OSVĚTLENÍ MIČURINOVA

Kapitola - 2) Chodník z ulice Mičurinova do Kašence - příloha  01 CH Chodník a vozovka ulice Mičurinova

KAPITOLA - 3) OZNAČENÍ MÍSTA  -  příloha  01 OZN Kapitola označení ulice
 

Všechny kapitoly mají uvedeny svoje seznamy více jednotlivých příloh (33), na které je odkazováno v textu úvodních příloh. Tyto přílohy můžete obdržet (e) na vyžádání, nebude-li vám (místním a jistě znalým) něco z úvodních kapitol zcela jasné.

--
Příjemný den
Jan Dvořák

Zkontrolováno antivirovou ochranou Eset

 

zobrazení příloh:

Ad1) OSVĚTLENÍ

Příloha 01 OSV Kapitola OSVĚTLENÍ z ulice Mičurinova do Kašence

Kapitola  - 1) OSVĚTLENÍ  z ulice Mičurinova do Kašence                                                                                                                                                                  

URGENCE OSVĚTLENÍ MIČURINOVA – podnět ze dne 25.11.2017 – přílohy ke Stížnosti ze dne 26.11.2020

 1. OSVĚTLENÍ od ulice Mičurinova do obce Kašenec
  podnět občana z 25.11.2017 na pana starostu Formana - emailem
  - bez jakékoliv odpovědi od OÚ!!!!!!!!!!!!
  - podnět občana z 12.11.2018 na paní starostku Nohavicovou – emailem
  - obhlídka dotčeného místa – starostka 13.11.2018  ( …situace je žalostná…)
  - Sdělení OÚ MUMI/4080/2018/No a MUMI/4407/2018/No ze dne 10.12.2018 (zařadit řešení do rozp.2019)
  - vyjádření pana Plechatého na jednání zastupitelstva 28.1.2019  (…osvětlení je třeba…)
  - bez dalších informací a BEZ REALIZACE
  - sdělení od občana z 13.11.2020 na pana starostu Plechatého – emailem s přílohami
  - Sdělení OÚ MUMI-4761/2020-OL ze dne 24.11.2020 (…zařadit PD do rozpočtu 2021!!! )
  = 2020 BEZ REALIZACE s příslibem k zařazení PD na rok 2021????   Čeká se na řešení již  více jak 3 roky!!!!!

Základní požadavek na OÚ:
 
Vzhledem k velmi malé efektivitě v jednání a poskytnutých výsledcích OÚ (od podání podnětu tj. od 25.11.2017 stále bez realizace),
požaduje nyní podnět podávající ( po podané Stížnosti na OÚ 26.11.2020),
přesnou a kontinuální informovanost o průběhu jednání na OÚ ve věci řešení podaného podnětu – a to pro všechny dotčené obyvatele na ulici Mičurinova (č.p.781-791 a 796), prostřednictvím pošty do domovních schránek občanů!!Dotčení občané byli informováni o podaném podnětu a Stížnosti na OÚ, souhlasí a mají samozřejmě zájem o brzkou realizaci.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podrobně:

 1. Již několik dlouhých let (možná víc než 10 let), po předaných restitucích, zmizela rovněž i původní cesta kolem domů 796 a 791 se sporadickým osvětlením u domů 791 a 796, na tehdejším pozemku (bývalý statek) ve správě města – příloha 02 OSV20171125 podnět osvětlení Forman
 2. Dodnes není zabezpečena jediná a delší nebezpečná cesta (ca 300 m po neosvětlené vozovce  a bez chodníku), kolem vyčleněného prostoru s původní cestou. Chybějící osvětlení je mezi ulicí Mičurinova v Miroslavi a přilehlou sousední obcí Kašenec , kde je konečná stanice linkového autobusu do města Miroslavi a autobusové linky Brno-Znojmo. Uvedené bylo urgováno na OÚ i jinak – bezúspěšně.. Příloha 03 OSV20181112 podnět osvětlení Nohavicová  a další příloha 04 OSV20181113 obhlídka ulice z MM
 3. Na vozovce po které se musí chodit i potmě, kde chybí chodník a veřejné osvětlení, došlo již k úrazu osoby z naší ulice, úraz nebyl nahlášen na OÚ, který je odpovědný za stav komunikace. V nemocnici Znojmo však záznam o úrazu a době léčení,  existuje!
 4. I při večerní jízdě autem po uvedeném úseku bez veřejného osvětlení je vozovka špatně čitelná a také zastíněná vzrostlými korunami stromů.  Příloha 04 OSV20181113 obhlídka ulice z MM
 5. Je pro občany zarážející , že ani jedna garnitura zastupitelů v radě Města Miroslavi (2017-2020) dosud nezajistila ani po urgencích reálný výstup, ale ani neinformuje všechny dotčené občany (č.p.781-791 a 796) s případnými kroky.
 6. Je však velmi zajímavé, že o dílčích výstupech z RM jsou informovány přednostně média (např. Rádio FM JIH v Hodoníně s akcí OÚ a ČEZu o grantu STROMY a naposledy o výsledku jednání RM z jednání 20.11.2020 ve věci „prosvětlení ulice Mičurinova“, které bylo zcela nepřesně uveřejněno v novinách Znojemsko 30.11.2020. Realizace v blízké budoucnosti je stále v nedohlednu.
 7. Všichni občané na naší ulice však nebyli vůbec o tomto kroku informováni přesto, že se jich to bezprostředně dotýká a ve věci bylo už dříve několikrát urgováno řešení. Poslední Sdělení z OÚ – příloha 08 OSV20201124  MUMI-4761/2020-OL ze dne 24.11.2020 ještě vůbec nezaručuje, že uvedené „zadání PD =projektové dokumentace“  bude skutečně zařazeno do rozpočtu 2021!!!!??? Případná doba k realizaci bude min ca další dva-tři roky. Už něco podobného bylo v zápisu RM pod č.j.MUMI /4080/2018-No a MUMI 4407/2018-No ze dne 10.12.2018 – příloha   05 OSV20181210  sdělení osvětlení  MM . Přesto se dodnes nic z toho neudálo!!!!!  Přitom někteří členové zvoleného zastupitelstva jsou v tomto zastupitelstvu kontinuálně v letech 2017 až dodnes. Zastupitelé ani zvolené vedení města zřejmě nepovažuje podané a zčásti OÚ řešené podněty od občanů za důležité a tyto neřeší!!!!!!  Proto bylo přistoupeno k podání Stížnosti na Úřad JMK v Brně ve všech neřešených kapitolách OSVĚTLENÍ, CHODNÍK a OZNAČENÍ MÍSTA.
 8. Proto nyní žádám o zcela jasné a konstruktivní vyjádření OÚ v Miroslavi , bez dalších průtahů, kdy situace s chybějícím osvětlením bude konečně a urychleně vyřešena. Snad má tato zanedbaná a letitá záležitost patřičnou PRIORITU!!??
   

 

Kapitola OSVĚTLENÍ – přílohy ke Stížnosti:

01 OSV KAPITOLA OSVĚTLENÍ MIČURINOVA
02 OSV20171125 podnět osvětlení Forman
03 OSV20181112 podnět osvětlení Nohavicová
04 OSV20181113 obhlídka ulice z MM
05 OSV20181210  sdělení osvětlení  MM
06 OSV20190128  ze zápisu RMM
07 OSV20201113A  osvětlení urgence
08 OSV20201124 vyjádření k urgenci Plech
09 OSV20201126 Stížnost na OU
10 OSV20201130 článek ve Znojemsku
11 OSV2020 sdělení do redakce Zn
12 OSV20201202 odpověď z redakce
13 OSV 20201202 sdělení do redakce

--------------------------------

Dvořák, 6.12.2020

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ad2) CHODNÍK
 

01 CH Kapitola Chodník a vozovka

Kapitola 2) Chodník z ulice Mičurinova do Kašence

URGENCE ! CHODNÍK MIČURINOVA – podnět ze dne 3.12.2018  - přílohy ke Stížnosti ze dne 26.11.2020

 1. CHODNÍK z ulice Mičurinova do Kašence
  podnět občana 13.11.2018 na paní starostku Nohavicovou
  - Sdělení OÚ MUMI/4080/2018-No a MUMI/4407/2018-No (…zařadit řešení do rozpočtu 2019…)
  - vyjádření pana Plechatého a Augusty na jednání zastupitelstva 28.1.2019  (…chodník na ul.Mič. je postačující!?!?)
  - bez dalších informací
  = 2020 BEZ REALIZACE , čeká se již 3 roky na pokrok !!!

Základní požadavek občanů z ulice Mičurinova na OÚ:
 
Vzhledem k velmi malé efektivitě v jednání a poskytnutých výsledcích OÚ (od podání podnětu tj. od 3.12.2018 stále bez realizace),
požaduje nyní podnět podávající ( po podané Stížnosti na OÚ 26.11.2020),
přesnou a kontinuální informovanost o průběhu jednání na OÚ ve věci řešení podaného podnětu – a to pro všechny dotčené obyvatele na ulici Mičurinova (č.p.781-791 a 796), prostřednictvím pošty do domovních schránek občanů!!!
Dotčení občané byli samozřejmě informováni o podaném podnětu a Stížnosti na OÚ, souhlasí a mají samozřejmě zájem o brzkou realizaci.
______________________________________
Podrobné informace k bodu  2) CHODNÍK z ulice Mičurinova do Kašence:

CHYBĚJÍCÍ  CHODNÍK z ulice Mičurinova do Kašence
Dodnes neexistuje chodník pro pěší, který by bezpečně propojil ulici Mičurinova s obcí Kašenec a navazoval tak na historický – nedostačující chodníček kolem obytných domů. Takže se chodilo a chodí stále po nezabezpečené vozovce!!! – vaše č.j. MUMI /4080/2018/No  a  MUMI/4407/2018/No   (příloha  04 CH20181210 sdělení k podnětům).
 

STÁVAJÍCÍ CHODNÍK na ulici Mičurinova:
Historický chodníček (úzký ca  90-100 cm , nerovný a neudržovaný) na zastavěné části ulice byl vybudován svépomocí občanů v šedesátých letech minulého století. 60 let bez renovace! Nabízí se nerovné srovnání s chodníky města Miroslavi!!!

 1. Chodník – chodníček nemá potřebnou šířku 150 cm
 2. Chodník je umístěn na parcele města s nutností povinné údržby ze strany majitele parcely – města.. Žalostný současný stav chodníčku je v příloze -  příloha   06 CH20201124 původní chodníček 
 3. I ten stávající chodníček není a nikdy nebyl udržován ze strany SMM !!! Je zarostlý plevelem, dlažba vykazuje nerovnosti. Existuje na úřadu plán údržby jmenovaného chodníku??? Pokud existuje plán údržby, pak dle skutečnosti se zcela určitě neplní!!!!
 4. Chodník je umístěn v terénu pod úrovní  hlavy souběžné vozovky ca 0,3-0,4 m
 5. Chodník nemá zajištěný odtok dešťové vody, popř.tajícího sněhu
 6. Rozporné vyjádření odborného zástupce SMM - ze schůze  RM ze dne 28.1.2018  p. Plechatý–( „chodník je vyhovující?????“ MUMI u vás!!)   Toto vyjádření je  v  naprostém rozporu ze skutečností tehdy i dnes - příloha   05 CH20190128 zápis z jednání RM   a  06 CH20201124 původní chodníček
 7. V nedávno minulých letech došlo i k úrazu osoby z naší ulice na špatně udržované vozovce!!!! (úraz nahlášen na úřad nebyl, ale zápis o úrazu je k dispozici v nemocnici), protože chodník mezi ulicí Mičurinova a Kašencem neexistoval a stále neexistuje!!!

 

SOUČASNÝ STAV VOZOVKY na ulici Mičurinova, po které tedy chodci chodili a dále chodí, protože chodník není k použití:

 1. Vozovka má sice asfaltový povrch ale má nestandardní šířku bez krajnice, nevhodnou pro těžká a nadměrná vozidla, pro která tato vozovka původně nebyla zřízena. Je otázkou na jaké zatížení byl pouze povrch opraven v letech ca 2000. Pouze nová vrstva asfaltové směsi.
 2. Vozovka nemá v celé délce ulice, na straně k zástavbě, zajištěný odtok dešťové vody a tajícího sněhu.
 3. Dešťová a mrznoucí tající voda stéká do vjezdů a vchodů sousedících parcel obytných domů a tak zejména v zimě blokuje i  vstupy a vjezdy na pozemky domů. Výškový rozdíl je ca 25-30 cm. Na vjezdech zůstává mokro, bláto i náledí. Kdo je odpovědný a poviný údržbou?, také město???
 4. Po renovaci asfaltového povrchu vozovky, t.zn zvýšení vrstvy vozovky, nebyly výškově upraveny sjezdy na parcelách města směrem k pozemkům vlastníků obytných domů (i do polních cest však „např. Správa silnic…“,  upravuje aut.vjezdy se stejným povrchem)
 5. Průjezd ulicí je občas značně problematický při setkávání a vyhýbání se zejména s nadměrnými vozidly, sjížděním do travnaté plochy (někdy mokré nebo zahrnuté sněhem)
 6. Dosud neexistuje potřebné omezení průjezdu pro těžká a nadměrná vozidla (např do 2t) apod. Tak jak je to již bylo  dříve označeno na značce označení místa Kašenec, na začátku obce. Na státní silnici  - ze strany příjezdu od státní silnice do obce Kašenec ( z obou směrů) jsou však již dlouho umístěny značky „Zákaz odbočení.. pro nákladní vozidla!“
 7. Xxx .
 8. Není vyloučen určitý vliv průjezdu těžkých vozidel na prokazatelné poškozování celistvosti u několika přilehlých budov, způsobené otřesy a průjezdem rychle jedoucích a těžkých vozidel po vozovce – ulicí Mičurinova. Jsou konkrétní případy poškození,  některé již řešené vlastní stavební opravou.
 9. Průjezdem širších a vyšších strojů dochází k trvalému poškozování  a ulamování větví vysázených stromů, zasahujících do vozovky. Zasázené stromy u vozovky pak místy omezují možnost vyhýbání se širším protijedoucím vozidlům.
 10. Uvedené stejné stromy jsou rovněž i z jejich druhé strany systematicky ořezávány pracovníky firmy EON při údržbě NN vedení. Současné dosazování nových stromků je tedy, s výhledem na jejich další očekávané poškozování uvedeným provozem, problematické. Údržba spadaného listí např. letos – asi ani nebyla…a už napadl sníh!!!!
 11. Vozovka ulice  nebývá i v zimním období pravidelně udržována  - vaše č.j. MMUMI-4406/2018 a vaše č.j. MUMI-4599/2018 , i nadále beze změn - (příloha  02 CH20181202 stížnost na neposyp   a  03 CH20190102 vyjádření ke stížnosti MM). Proto vozovka nebyla a není ani vhodná pro pěší, zejména v zimě, protože historický a neudržovaný chodníček rovněž není v tuto dobu bezpečně schůdný

 

Přílohy ke kapitole 2) CHODNÍK ke Stížnosti:
01 CH Kapitola chodník a vozovka ulice Mičurinova
02 CH20181202 stížnost na neposyp
03 CH20190102 vyjádření ke stížnosti MM
04 CH20181210 sdělení k podnětům
05 CH20190128 zápis z jednání RM
06 CH20201124 původní chodníček

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ad3) OZNAČENÍ

                                                                  01 OZN Kapitola označení ulice

KAPITOLA 3) - OZNAČENÍ MÍSTA – Miroslav, ulice Mičurinova, vč. omezení rychlosti  a provozu

URGENCE!!! Řešení podnětu Označení místa a ulice dopr.značkou vč.omezení rychlosti – Podnět ze dne 2.4.2019 – přílohy ke Stížnosti ze dne 26.11.2020

Z podané stížnosti na OÚ a na úřad JMK:

 1. OZNAČENÍ MÍSTA – ulice Mičurinova a OMEZENÍ RYCHLOSTI
  - podnět občana 3.4.2019  na úřad – podatelna
  - Vyjádření OÚ MUMI 1480/2019-HI  a MUMI 2358/2019-Hl (…RM souhlasí…)
  - urgence řešení 23.6.2019 – emailem
  - odpověď od ing Hlaváče 25.7.2019 email (…podklady se připravují…)
  - bez dalších informací
  = 2020 BEZ REALIZACE, čeká se 1,5 roku

Základní požadavek občanů z ulice Mičurinova na OÚ:
 
Vzhledem k velmi malé efektivitě v jednání a poskytnutých výsledcích OÚ (od podání podnětu tj. od 2.4.2019 stále bez realizace),
požaduje nyní podnět podávající ( po podané Stížnosti na OÚ 26.11.2020),
přesnou a kontinuální informovanost o průběhu jednání na OÚ ve věci řešení podaného podnětu – a to pro všechny dotčené obyvatele na ulici Mičurinova (č.p.781-791 a 796), prostřednictvím pošty do domovních schránek občanů!!Dotčení občané byli informováni o podaném podnětu a Stížnosti na OÚ, souhlasí a mají samozřejmě zájem o brzkou realizaci.

Podrobný popis pro osoby věci neznalé - s přílohami:
OZNAČENÍ MÍSTA VJEZDU do ulice Mičurinova v Miroslavi, vč. omezení rychlosti a následným pokračováním do sousední obce Kašenec. Označení místa vjezdu z polní cesty na začátku ulice Mičurinova dopr.značkou – příloha 01 OZN Kapitola OZNAČENÍ MÍSTA

 1. Označení místa Miroslav (ulice Mičurinova č.p.781-791 a 796) a potřebné omezení rychlosti ze strany možného příjezdu z postupně zpevňované polní cesty (štěrkem)  dosud chybí.
 2. Polní cesta ze strany silnice č.400 od Miroslavi byla původně na vjezdu označena červenými sloupky jako Účelová komunikace. Během stavby vodovodu a kanalizace (přímo pod povrchem cesty a i vedle ní), bylo toto označení odstraněno a polní cesta v celé délce dosypána štěrkem. Uvedená komunikace však i nadále zůstává pouze účelovou komunikací. – příloha  07 OZN 2020účelová komunikace
 3. Na konci uvedené ulice náležející do města Miroslavi (rozhodnutím tehdejšího NV v Miroslavi), směrem do obce Kašenec následuje nerozeznatelný vjezd do obce Kašenec. Tato skutečnost je, bohužel, bez označení i z opačné strany příjezdu z Kašence. Pro neznalé místních poměrů je to zcela neúplné označení místa, může to působit zmatečně při hledání adresy např. pro dopravce atd.  Adresu ulice Mičurinova nikdo ve městě Miroslavi nenajde.!!!. – Příloha mapa  09 OZN20201124C mapa miroslav-kašenec
 4. Popis stavu vozovky – účelové komunikace na ulici Mičurinova je již částečně popsána v kapitole CHODNÍK z ulice Mičurinova do Kašence. Tato vozovka je využívána také pro chodce, protože stávající chodník - zarostlý a neudržovaný úzký chodníček pro chodce, nevyhovuje z hlediska bezpečnosti občanů. Na této části vozovky došlo k úrazu jednoho našeho občana s následným léčením, viz zápis o úrazu v nemocnici Znojmo. Příloha 06 CH20201124 původní chodníček
 5. Provoz vozidel na ulici, bez chybějícího chodníku a chybějícího úseku ca 400m osvětlení, může být kritický ve vztahu k procházejícím chodcům ( zejména i dětem), po vozovce!!! Proto je žádoucí upravit provoz na této ulici zejména vzhledem k této skutečnosti. Dále následuje podrobný popis stavu vozovky na jmenované ulici v návaznosti na sousední přilehlé stavby (v délce 10x40m!!!).
 6. SOUČASNÝ STAV VOZOVKY a provoz na ulici Mičurinova, po které dosud chodci chodili a dále chodí, protože souběžný chodník není k použití:
 1. Vozovka ulice Mičurinova je v podstatě vylepšená forma účelové komunikace, s omezenou šířkou, opatřená asfaltovým povrchem s neznámou nosností, bez krajnice, bez vyhovujícího chodníku (a udržovaného)  pro chodce, bez svodu do dešťové kanalizace ( a zatím i bez splaškové kanalizace) a dosud bez zpevněných sjezdů k pozemkům vlastníků občanů, na ulici bydlících (domy postaveny kolem roku 1925). To vše je na pozemcích a ve správě města Miroslavi. Tato účelová cesta spojuje jednotlivé domy vlastníků se sousední obcí Kašenec (ca 400m bez veřejného osvětlení a bez chodníku) a dále pak přes tuto obec ke státní silnici, k autobusové zastávce.. Z opačného směru ( z obce Kašenec) je to vlastně vjezd do slepé ulice přes obec Kašenec do ulice Mičurinova v Miroslavi. – viz příloha 07 účelová komunikace a  09 OZN20201124C mapa miroslav-kašenec
 2.  Vjezd do této ulice ze strany navazující a užívané?! polní cesty od Miroslavi nemá dopr.značku „Označení místa obce resp.města Miroslav“ a není ani opatřena dopr.značkou omezující sníženou rychlost. Příloha 06 OZN20201124 foto vjezdu z ulice.  Podobné označení místa mají ošetřeno dopr.značkou např. v obci Hostěradice-Míšovice a dále do obce Hostěradice. Podobné omezení rychlosti (30km) mají v sousední obci Suchohrdly. Snížená rychlost by měla pomoci především k zajištění bezpečnosti malých dětí za provozu po ulici projíždějící osobní, obslužné a zemědělské techniky. První zápis od OÚ v této věci – příloha 03 OZN20190522 vyjádření MÚM    č.j. MUMI-1480/2019-Hl  a  MUMI-2358/2019-HL  28.5.2019
 3. Vozovka ulice má sice novější asfaltový povrch ale má nestandardní šířku bez krajnice, zřejmě nevhodnou pro těžká a nadměrná vozidla, pro která tato vozovka původně nebyla zřízena.. Byla položena ( v ca roce 2000) pouze nová vrstva asfaltové směsi, bez dalšího zpevnění.
 4. Vozovka nemá v celé délce ulice, na straně k zástavbě, zajištěný odtok dešťové vody a tajícího sněhu do existující deš´tové kanalizace.
 5. Dešťová a mrznoucí tající voda z vozovky tedy stéká do nezpevněných vjezdů a vchodů parcel obytných domů a tak zejména v zimě blokuje, zamrzáním stojící vody, vstupy a vjezdy na pozemky domů. Výškový rozdíl je ca 25-30 cm oproti vrcholu vozovky. Na vjezdech zůstává mokro, bláto, sníh i náledí. Odpovědnost za uvedený stav a povinná, pravidelná údržba (dle ??obecní vyhlášky o úklidu komunikací) na pozemku města je na majiteli zmíněného pozemku města.
 6. Po renovaci asfaltového povrchu vozovky, t.zn zvýšení vrstvy vozovky, nebyly výškově upraveny sjezdy na parcelách města (ca 5 m) směrem k pozemkům vlastníků obytných domů (i do polních cest však „např. Správa silnic…“,  upravuje aut.krátké vjezdy se stejným povrchem). Ani nebylo provedeno dodatečně odvodnění spádu ze silnice k pozemku vlastníků.
 7. Na různě upravených a nezpevněných vjezdech do obytných domů (na pozemcích města), bez patřičného povrchu, jsou rovněž někde zasypány (již dlouhá léta) hlavní uzávěry pitné vody k domům z vodovodního řadu města Miroslavi.  Standardní vývody těchto uzávěrů nejsou vyvedeny na povrch a tyto tak nelze v případě poruchy využít!!!
 8. Výjezd z domů je veden přes nezpevněný chodník- úzký chodníček se 4-cm dlažbou určenou pouze jako pochoznou, kdysi položenou (akce Z místních občanů) v ca 60tých letech.
 9. Průjezd ulicí je občas značně problematický při setkávání a vyhýbání se zejména s nadměrnými vozidly, sjížděním přes neexistující krajnicí, přímo do měkké a ničím neohraničené travnaté plochy (někdy mokré nebo zahrnuté sněhem)
 10. Dosud neexistuje potřebné omezení průjezdu pro těžká a nadměrná vozidla (např do 2t) apod. Tak jak je to již bylo  dříve označeno na značce „Označení místa obec Kašenec“, na začátku obce. Na státní silnici  - ze strany příjezdu od státní silnice do obce Kašenec ( z obou směrů) jsou však již několik let umístěny značky „Zákaz odbočení.. pro nákladní vozidla!“
 11. Na původním sloupku dopr.značky „Označení místa obec KAŠENEC“ na straně vjezdu ze státní silnice do Kašence, byla také „Zákazová značka pro nákladní vozidla nad 2t“. Po instalaci nového „Označení místa Miroslav místní část Kašenec“, tato značka však zmizela.
 12. Není vyloučen určitý vliv průjezdu těžkých vozidel na prokazatelné poškozování celistvosti u několika přilehlých budov vlastníků, způsobené otřesy a průjezdem rychle jedoucích a těžkých vozidel po vozovce – ulicí Mičurinova. Jsou konkrétní případy poškození,  některé již řešené vlastní stavební opravou.
 13. Průjezdem širších a vyšších strojů dochází k trvalému poškozování  a ulamování větví vysázených stromů, zasahujících do vozovky. Zasázené stromy u vozovky pak místy omezují možnost vyhýbání se širším protijedoucím vozidlům. Příloha  10 OZN20201124B nová výsadba stromů
 14. Uvedené stejné stromy jsou rovněž i z jejich druhé strany systematicky ořezávány pracovníky firmy EON při údržbě NN vedení. Současné dosazování nových stromků (akce OÚ a nadace ČEZu) je tedy, s výhledem na jejich další očekávané poškozování uvedeným provozem, problematické. Údržba spadaného listí např. letos – asi ani nebyla…a už napadl první sníh!!!!
 15. Vozovka ulice  nebývá i v zimním období pravidelně udržována  - vaše č.j. MUMI-4406/2018 a vaše č.j. MUMI-4599/2018  - (příloha  02 CH20181202 stížnost na neposyp   a  03 CH20190102 vyjádření ke stížnosti MM). Proto vozovka nebyla a není ani vhodná pro pěší, zejména v zimě, protože historický a neudržovaný chodníček rovněž není v tuto dobu bezpečně schůdný

 

Přílohy  ke kapitole 3) OZNAČENÍ ULICE ze Stížnosti:

01 OZN Kapitola OZNAČENÍ ULICE
02 OZN20190402 podnět    č.j. MUMI-1480/2019-Hl  a  MUMI-2358/2019-HL   28.5.2019
03 OZN20190522 vyjádření MÚM    č.j. MUMI-1480/2019-Hl  a  MUMI-2358/2019-HL  28.5.2019
04 OZN20190623 urgence
05 OZN20190725 odpověď odboru výstavby a ž.p.   MUMI-2358/2019-HL  25.7.2019
06 OZN20201124 foto vjezdu z ulice
07 OZN 20201124 účelová komunikace
08 OZN20201124A vyhláška č294
09 OZN20201124C mapa miroslav-kašenec
10 OZN20201124B nová výsadba stromů

A další příslušné přílohy z kapitoly 2) CHODNÍK ze Stížnosti:

02 CH20181202 stížnost na neposyp
03 CH20190102 vyjádření ke stížnosti MM
04 CH20181210 sdělení k podnětům
05 CH20190128 zápis z jednání RM
06 CH20201124 původní chodníček

Dvořák, 6.12.2020

 

26.11.2020 byla podána STÍŽNOST na chybějící osvětlení s chodníkem ke škole a na dopravní značení - snížená rychlost===============================

STÍŽNOST       JID: MUMIZ3Q8KMMX

Vážený Obecní úřade v Miroslavi!

Dne 26.11.2020 jsem obdržel od města Miroslavi úsměvné a v podstatě duplicitní vyjádření MUMI-4761/2020-OL k tzv. podnětu občana, na moje sdělení (z 13.11.2020 současnému starostovi) o pokračující nečinnosti úřadu, ve věci zřízení OSVĚTLENÍ z ulice Mičurinova do Kašence (ca 300 m) k zajištění bezpečnosti a zdraví chodců.

K tomuto sděluji toto: Úřad města Miroslavi resp. Rada města Miroslavi v obměňovaném složení vč. starosty, nepracuje ve prospěch občana, protože nechává „pod stolem“ nedořešeny i ty dřívější podněty (od r.2017), týkající se stále stejných problémů.

Souhrn letitých, již dříve podaných a dodnes nedořešených podnětů:

 1. OSVĚTLENÍ od ulice Mičurinova do obce Kašenec
  - podnět občana z 25.11.2017 na pana starostu Formana - emailem
  - bez jakékoliv odpovědi od OÚ!!!!!!!!!!!!
  - podnět občana z 12.11.2018 na paní starostku Nohavicovou – emailem
  - obhlídka dotčeného místa – starostka 13.11.2018  ( …situace je žalostná…)
  - Sdělení OÚ MUMI/4080/2018/No a MUMI/4407/2018/No ze dne 10.12.2018 (zařadit řešení do rozp.2019)
  - vyjádření pana Plechatého na jednání zastupitelstva 28.1.2019  (…osvětlení je třeba…)
  - bez dalších informací a BEZ REALIZACE
  - sdělení od občana z 13.11.2020 na pana starostu Plechatého – emailem s přílohami
  - Sdělení OÚ MUMI-4761/2020-OL ze dne 24.11.2020 (…zařadit PD do rozpočtu 2021!!! )
  = 2020 BEZ REALIZACE s příslibem k zařazení PD na rok 2021????   Čeká se na řešení již  více jak 3 roky!!!!!

   
 2. CHODNÍK z ulice Mičurinova do Kašence
  - podnět občana 13.11.2018 na paní starostku Nohavicovou
  - Sdělení OÚ MUMI/4080/2018-No a MUMI/4407/2018-No (…zařadit řešení do rozpočtu 2019…)
  - vyjádření pana Plechatého a Augusty na jednání zastupitelstva 28.1.2019  (…chodník na ul.Mič. je postačující!?!?)
  - bez dalších informací
  = 2020 BEZ REALIZACE , čeká se již 3 roky na pokrok !!!

   
 3. OZNAČENÍ MÍSTA – ulice Mičurinova a OMEZENÍ RYCHLOSTI
  - podnět občana 3.4.2019  na úřad – podatelna
  - Vyjádření OÚ MUMI 1480/2019-HI  a MUMI 2358/2019-Hl (…RM souhlasí…)
  - urgence řešení 23.6.2019 – emailem
  - odpověď od ing Hlaváče 25.7.2019 email (…podklady se připravují…)
  - bez dalších informací
  = 2020 BEZ REALIZACE, čeká se 1,5 roku

Žádný zainteresovaný občan z naší ulice nebyl rovněž informován o průběhu zmíněného řízení od OÚ přesto, že se uvedené body týkají minimálně všech občanů naší ulice Mičurinova č.p.781-790 (10 domů). Řeší se tím požadavek na bezpečnost a zdraví místních občanů při cestě k zastávce autobusu, ale i chodců přicházejících ze sousední obce Kašenec.

Protože je zřejmé, že nelze ze strany občanů docílit kontrolu a kontinuitu v uvedeném řízení provádějícího úřadu OÚMM, postupuji uvedené body 1-3 se všemi přílohami k dispozici odboru životního prostředí a na podatelnu úřadu JMK v Brně.

26.11.2020

Jan Dvořák
Mičurinova 787/7, Miroslav 67172

K jednotlivým bodům poskytnu samostatné přílohy– pro další případné jednání.

 

24.11.2020====Sdělení že město obdrželo PODNĚT k OSVĚTLENÍ na ULICI MIČURINOVA !!!!!

 

osvetleni-a-hriste.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.11.2020=== Zápis ze Zasedání zastupitelů Miroslavi ================

zápis pouze jako odkaz:  https://www.mesto-miroslav.cz/assets/File.ashx?id_org=9537&id_dokumenty=15405

Komentář: nepodařilo se okopírovat části textu - čtěte str 10-11 SKATEPARK!

20.11.2020===Souhrn usnesení z 70. schůze rady města - 20. listopadu 2020=

5.7 RM schvaluje zařazení vypracování PD veřejné osvětlení na ulici Mičurinova a úpravu sportoviště v Kašenci do rozpočtu města na rok 2021 

Komentář: Tak to by šlo, kdyby to osvětlení nebylo spojeno s úpravou hřiště. Na tuto akce si starosta připravuje  podklady pro dotaci z MMR na sport. Není tedy jisté, zda dotaci vůbec dostaneme - a pak to skončí jak sám starosta říkal na ZM. Na minule schůzi sdělil, že žádal dotaci na osvětlení v Kašenci ale nic nedostal- nedostane, protože je doba C19. Je v to zápisu. Navíc už jednou jsme měli být zařazeni do rozpočtu 2019 a nebylo to provedeno.

Věřit se tomu dá jen, když ty peníze přijdou.

Ale v principu na max 10 světel by bylo jistě i v kase města, jen kdyby se nerozhazovalo za jiné zbytné akce. Úřední elektronická deska 260tisíc, nové parkovací automaty také 260 tisíc Kč a ještě akce Skatepark u koupaliště za 1,5 milionů Kč. Dohromady by to bylo něco přes 2 mil. korun.

A navíc se o tom, že osvětlení a chodník chybí (pan starosta řekl) už několik let (asi 6 let). Existují přece jisté životní priority, nic proti sportu atd.

 

13.11.2020===Vyrozumnění pana starosty o prodlení řešení původního podnětu: osvětlení, chodník v úseku ke škole a označení místa dopr.značkami

Jan Dvořák

Komu:

starosta@mesto-miroslav.cz

 Mičurinova ul. Kašenec -

Načíst externí obrázkyZ důvodu bezpečnosti jsme nenačetli externí obrázky obsažené v tomto e-mailu.

Dobrý den pane starosto,

 

přeposílám dřívější komunikaci s úřadem  v Miroslavi - s paní starostkou ve věci OSVĚTLENÍ na ulici MIČURINOVA směrem k obci KAŠENEC. - viz níže. Dva roky se nic neděje, respektive mi nebylo ani sděleno jak se věci mají!!! Původní stížnost je již z roku 2017 k rukám pan Formana. -také v příloze!!!!

 

V minulých dnech bylo na naší ulici vysázeno více stromů až na polní cestu k střediskové obci-městu Miroslavi. I o tom počinu města s přispěním ČEZu se mluvilo ve vysílání na stanici JIH. Sláva se dostala až do města Hodonína odkud vysilač JIH vysílá. Na tuto akci peníze byly. Ale my, občané Miroslavi z ulice Mičurinova, si i nadále musíme sami nějak posvítit na cestu do Kašence, jinak si můžeme přivodit opět nějaký úraz - to se již dříve stalo.

 

Pokud na osvětlení peníze nemáte, doporučuji rozvěsit na nově zasazené i staré lípy vánoční světýlka za pár korun, aby si tam někdo z místních opět nerozbil hubu, protože večer je tam pořád, i v 21.století, tma jako v prdeli večer je tam pořád, i v 21.století, tam tma jako v prdeli. 

 

Jan Dvořák

Mičurinova 787/7, Miroslav

***

 ---------- Původní e-mail ----------
Od: Jan Dvořák <dvorak.jan44@seznam.cz>
Komu: Eliška Nohavicová <starostka@mesto-miroslav.cz>
Datum: 10. 12. 2018 18:16:47
Předmět: RE: Mičurinova ul. Kašenec - související podněty pro vaše jednání 3.12.2018


---------- Původní e-mail ----------
Od: Eliška Nohavicová <starostka@mesto-miroslav.cz>
Komu: 'Jan Dvořák' <dvorak.jan44@seznam.cz>
Datum: 10. 12. 2018 10:08:22
Předmět: RE: Mičurinova ul. Kašenec - související podněty pro vaše jednání 3.12.2018

 

Dobrý den,

 

Odpovědi na vaše podněty dostanete také v písemné podobě, ale ať vás nenapínám:

 

Co se týká chodníku a veřejného osvětlení, rada města rozhodla, že příprava těchto investičních akcí bude zahrnuta do rozpočtu roku 2019. Co se týká neudržování silnice, vyžádali jsme si vyjádření Správy majetku města, proč silnice nebyla posypána. Zde čekáme na odpověď.

 

O dalším vývoji vás budeme informovat. Ale pokud byste měl i v průběhu dotazy, nebo potřeboval aktuální informace, neváhejte se kdykoliv ozvat.

 

S přáním pěkného dne,

 

Eliška Nohavicová

Starostka města

 

From: Jan Dvořák <dvorak.jan44@seznam.cz>
Sent: Saturday, December 8, 2018 12:05 PM
To: Eliška Nohavicová <starostka@mesto-miroslav.cz>
Subject: Fwd: Mičurinova ul. Kašenec - související podněty pro vaše jednání 3.12.2018

 

Dobrý den paní starostko,

máme (nyní již z více domů) dotaz jestli se Vám podařilo připojit tento bod na vaše již zmíněné jednání 3.12.? Děkuji.


--
Příjemný den

Jan Dvořák

603522220


Zkontrolováno antivirovou ochranou Eset

---------- Původní e-mail ----------
Od: Jan Dvořák <
dvorak.jan44@seznam.cz>
Komu: Eliška Nohavicová <
starostka@mesto-miroslav.cz>
Datum: 2. 12. 2018 19:31:15
Předmět: Mičurinova ul. Kašenec - související podněty pro vaše jednání 3.12.2018

 

Dobrý den paní starostko,

je mi jasné, že musíte řešit i jiné a důležitější věci, ale:

Stávající problém s osvětlením na naší ulici, nynější zimní problémy na vozovce a další související otázky např. chodníky (tam to klouže jistě také).

S chodníky v Miroslavi byl učiněn jistý pokrok, byla jakási kolaudace, ale naše ulice do Miroslavi nepatří? Dotace pro naší ulici byla či nebyla v plánu? Jsme trochu stále přehlíženi, nevím proč.

Tady si chodníky před lety připravili a položili místní lidé před svými domy (pamatuji si to jen od svého tchána). Ale chodník mezi ulicí Mičurinova do Kašence, k autobusu neexistuje, stejně tak jako to osvětlení- viz minulá naše komunikace.

Pokud se Vám podaří tyto podněty prosadit na jednání, možná se něco pohne.

Děkuji za Váš čas.


--
Příjemný den
Jan Dvořák

Zkontrolováno antivirovou ochranou Eset

 

 

 2017!!!!! starosta Forman


 

Jan Dvořák

Komu:

starosta@mesto-miroslav.cz

Fwd: pouliční osvětlení Mičurinova ulice

Dobrý den do úřadu starosty,

je tomu už téměř rok, co jsem napsal panu starostovi Formanovi níže doloženou emailovou zprávu s dotazem -"co s tím zastupitelé udělají???!!! Dodnes bez odpovědi!!!!!

Jedná se o chybějící osvětlení na cestě z ulice Mičurinovy(Miroslav!!!) do Kašence. Na přiloženém obrázku je chybějící úsek bez osvětlení označen zeleně.

Volili jsme uskupení Živá Miroslav, ve volebním programu to nebylo, ale zařaďte i toto do vaší činnosti, bude to přímo pro občany bydlící na uvedené ulici.

Zdravím

Jan Dvořák

Mičurinova 787/7

Miroslav-Kašenec.


--
Příjemný den
Jan Dvořák

Zkontrolováno antivirovou ochranou Eset

---------- Původní e-mail ----------
Od: Jan Dvořák <dvorak.jan44@seznam.cz>
Komu: starosta@mesto-miroslav.cz
Datum: 25. 11. 2017 19:25:13
Předmět: pouliční osvětlení Mičurinova ulice

 

Dobrý den pane starosto,
mám dotaz, jaký má smysl stávající osvětlení na ulici Mičurinova, pokud nelze ve večerních hodinách dojít pod světlem do sousedního Kašence nebo dokonce až do Miroslavi.
Po zrušení průchodu přes původní "statek" do Kašence,  je cesta od deseti domů na ulici k nejbližší civilizaci (do Kašence) pouze po  tmě nebo s baterkou.
Cesta je nejen delší ale ve tmě i nebezpečná.
Co s tím volení zastupitelé Miroslavi míní, v nejbližší době, udělat????
Doporučení: Zkuste si tuto cestu v současné podzimní oblačnosti a ve večerních hodinách projít, ale vezměte si baterku, a dejte si pozor na cestu. Je asi na vlastní nebezpečí.
Děkuji za váš čas.

Jan Dvořák
Mičurinova 787/7
Miroslav 67172
603522220

--
Příjemný den
Jan Dvořák

Zkontrolováno antivirovou ochranou Eset

Přílohy

·         https://email.seznam.cz/static/wm/img/empty.gif

osvětlení Kašenec kopie.jpg – Obrázek, 98 kB

 

10.12.2018=== Sdělení o zařazení OSV a CHodníku do plánu rozpočtu 2019====

05.jpg

 

 

===10.12.2018  odpověď od paní starostky Nohavicové==================

---------- Původní e-mail ----------
Od: Eliška Nohavicová <starostka@mesto-miroslav.cz>
Komu: 'Jan Dvořák' <dvorak.jan44@seznam.cz>
Datum: 10. 12. 2018 10:08:22
Předmět: RE: Mičurinova ul. Kašenec - související podněty pro vaše jednání 3.12.2018

 

Dobrý den,

 

Odpovědi na vaše podněty dostanete také v písemné podobě, ale ať vás nenapínám:

 

Co se týká chodníku a veřejného osvětlení, rada města rozhodla, že příprava těchto investičních akcí bude zahrnuta do rozpočtu roku 2019. Co se týká neudržování silnice, vyžádali jsme si vyjádření Správy majetku města, proč silnice nebyla posypána. Zde čekáme na odpověď.

 

O dalším vývoji vás budeme informovat. Ale pokud byste měl i v průběhu dotazy, nebo potřeboval aktuální informace, neváhejte se kdykoliv ozvat.

 

S přáním pěkného dne,

 

Eliška Nohavicová

Starostka města

 

 

 

===12.11. ===2018 opětovné podání podnětu na adr. starostky p.Nohavicové===

From: Jan Dvořák <dvorak.jan44@seznam.cz>
Sent: Monday, November 12, 2018 6:57 PM
To: starosta@mesto-miroslav.cz
Subject: Fwd: pouliční osvětlení Mičurinova ulice

 

Dobrý den do úřadu starosty,

je tomu už téměř rok, co jsem napsal panu starostovi Formanovi níže doloženou emailovou zprávu s dotazem -"co s tím zastupitelé udělají???!!! Dodnes bez odpovědi!!!!!

Jedná se o chybějící osvětlení na cestě z ulice Mičurinovy(Miroslav!!!) do Kašence. Na přiloženém obrázku je chybějící úsek bez osvětlení označen zeleně.

Volili jsme uskupení Živá Miroslav, ve volebním programu to nebylo, ale zařaďte i toto do vaší činnosti, bude to přímo pro občany bydlící na uvedené ulici.

Zdravím

Jan Dvořák

Mičurinova 787/7

Miroslav-Kašenec.


--
Příjemný den
Jan Dvořák

Zkontrolováno antivirovou ochranou Eset

 

===25.11.2017 neformální Podání podnětu na úřad starostovi p. Formanovi==

---------- Původní e-mail ----------
Od: Jan Dvořák <
dvorak.jan44@seznam.cz>
Komu: 
starosta@mesto-miroslav.cz
Datum: 25. 11. 2017 19:25:13
Předmět: pouliční osvětlení Mičurinova ulice

 

Dobrý den pane starosto,
mám dotaz, jaký má smysl stávající osvětlení na ulici Mičurinova, pokud nelze ve večerních hodinách dojít pod světlem do sousedního Kašence nebo dokonce až do Miroslavi.
Po zrušení průchodu přes původní "statek" do Kašence,  je cesta od deseti domů na ulici k nejbližší civilizaci (do Kašence) pouze po  tmě nebo s baterkou.
Cesta je nejen delší ale ve tmě i nebezpečná.
Co s tím volení zastupitelé Miroslavi míní, v nejbližší době, udělat????
Doporučení: Zkuste si tuto cestu v současné podzimní oblačnosti a ve večerních hodinách projít, ale vezměte si baterku, a dejte si pozor na cestu. Je asi na vlastní nebezpečí.
Děkuji za váš čas.

Jan Dvořák
Mičurinova 787/7
Miroslav 67172
603522220

 

 

 

ZPĚT

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář