Jdi na obsah Jdi na menu
 


SPOJKA kolem statku

26.11.2020 === podána stížnost na MÚ Miroslav ===

 

CHODNÍK a OSVĚTLENÍ na spojce KOLEM STATKU
chokolostatku.jpg

Zjednodušený návrh, kde by mohl být chodník umístěn s vodotečí pod chodníkem, to vše na pozemku města 2767/1. První úsek od ulice Mičurinova směrem ke hřišti . Osvětlení je možno umístit podél chodníku. Pohled od  obytné části ulice Mičurinova směrem ke hřišti. Při stavbě tohoto chodníku nehrozí v blízké budoucností žádný výkop pro vodovod či kanalizaci, neboť tyto sítě jsou situovány jinak.

chodnik-u-hriste2-kopie.jpgZjednodušené zobrazení - možné umístění:  Chodník kolem statku -  část u hřiště na pozemku 2767/1 ve vlastnictví města.
Pohled směrem k obytné části ulice Mičurinova. Osvětlení umístit je možno umístit podél chodníku. Při stavbě tohoto chodníku nehrozí v blízké budoucnosti žádný výkop pro vodovod či kanalizaci, neboť tyto sítě jsou situovány jinak. 

 

Zeleně je označen úsek, ve kterém chybí už 6 let chodník a osvětlení.
cesta--osvetleni-a-chodnik-spojka-do-kasenec.jpgTo aby bylo možno v bezpečí se dostat na zastávku autobusu u školy, se tříděným odpadem do kontejnerů a vůbec....Když jedou po cestě vozidla, je třeba jim stále uhýbat až úplně na kraj příkopu, ve kterém by mohly být uloženy dešťové roury a na nich pak i ten chodník.
Představitelé města tvrdí že o tom ví po celou dobu, kdy byla původní cesta pro pěší přes původní Statek Miroslav, uzavřena. Ale nic se v posledních 6-ti letech k lepšímu nezměnilo, pořád se musí chodit po silnici.........Ale i řidiči, zvláště za tmy, mají problémy s viděním v zatáčkách pod stromy "za roh!"
Není to tak mnoho že ano, zlaté kliky ke dveřím přece nepotřebujeme!! 

umisteni-chodniku-p.c.2767_1.jpg

Pohled na zmíněný úsek pomocí ortfoto z katastru - znázorňující umístění vozovky a volného prostoru pro chodník. To vše na parcele  2767/1, patřící městu Miroslav. Sousední parcela 2799/1 (hřiště) je rovněž v majetku města. Chodník je možno vystavět jen na pozemku města bez dalšího řešení ohledně pozemku. Odpovědné stanovisko by měl podat projektant. Při stavbě tohoto chodníku nehrozí v blízké budoucností žádný výkop pro vodovod či kanalizaci, neboť tyto sítě jsou situovány jinak.

20.1.2021===rozvaha kde co vede po ulici, voda a budoucí kanalizace===

vykop-kan-voda.jpgčervená linie = kanalizace

modrá linie = vodovod v plastu původní až po č.p.288, kde je        odbočná linie do Kašence . Od č.p288 až k 290 je  asi ještě kovové potrubí (SMM?)

 

Zůstává zcela volná část "KOLEM STATKU" bez nutnosti výkopů, a to od konce zástavby ulice směrem do Kašence.

Chodník kolem statku má proto volnou cestu!

 

Doporučení pro projektanta vodovodu - využít výkopu pro kanalizaci ve směru do obce Kašenec "kanalizace výkop"   

==========================================================ulice-silnice-kopie.jpgKomentář: vlevo pohled na pozemek města 2767/1 - vpravo pozemek i se silnicí, místo by tam bylo?! Ale to by se muselo chtít přeptat nějakého projektanta, pozemek  města zasahuje až za příkop do meze, takže by to asi šlo! Jen ta chuť chybí a peníze na potřebné!!!

Jsou nějaké priority? Nebo jsou jiné zájmy? 

===============================================================

strouha1.jpgkk9.jpgpochodnik5.jpg

 

 

 

 

kk11.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

´=========================================================================================================================Komunikace

 

Martin Plechatý 
Komu:
dvorak.jan44@seznam.cz

W: VO Kašenec - Mičurnova

 

 

Ke dni 4.8.2022 jsou již provedeny výkopové práce a zaveden el. rozvod k plánovanému VO na naší ulici. Čeká se na instalaci světel dle projektu!

 

Čerstvé informace k VO v Kašenci

 

Konec roku 2021!!!!
Podklady k územnímu řízení předané od starosty. POZOR!!! Osvětlení 10x LED umístěno mezi stromy na straně kolem pozemků býv.statku. Předané pouze účastníkům schvalovacího řízení v místě kontaktu s jejich pozemky atd. Na vědomí ostatním, kdo sledují tyto info stránky.

vo-spojka011220211-a.jpgvo-spojka011220211-b.jpg

vo-spojka011220211-c.jpg

 

S pozdravem

 

     

     Ing. Martin Plechatý

     starosta

 

     Město Miroslav

     nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav

     web:      www.mesto-miroslav.cz

     e-mail:  starosta@mesto-miroslav.cz

     tel:        725 427 376

 

Přílohy

 •  
   
 • 2021-5274.pdf – PDF, 126 kB  = podklady pro územní řízení od stavebního odboru Miroslav
   
 •  

8.2.2021===Žádost o informaci k návrhu rozpočtu 2021===

Městský úřad Miroslav, nám. Svobody 1

Žádost o podání informací a předání i pro všechny zastupitele

 1. Dotaz k návrhu 2321/6121 rozpočtu na rok 2021. Proč na úřední desce (ÚD) v Miroslavi nebyla podána informace..že „dle usnesení č.6 z 65.schůze RM bylo požádáno a bylo vyhověno prodloužení termínu do 31.7.2021 pro dokončení PD Miroslav-Kašenec – výstavba splaškové kanalizace?“ A rovněž dotaz proč tato informace nebyla již přímo sdělena v zápisu z RM včas pro informaci k ZM? A občanům Kašence jichž se to dotýká? - a to na Informační tabuli v Kašenci? (ITK)
 2. Dotaz k návrhu 2310/5169 rozpočtu na rok 2021. Komu byla zadána zakázka na vypracování PD na opravu vodovodu v Kašenci. Proč nebyla na ÚD uvedena skutečnost, že původní požadovaný termín PD nebyl splněn? A pokud je uváděná vyšší částka 240.000 kč, oproti  zpracování PD, je již zajištěná i realizace bez existence PD v tomto roce? A proč tato informace nebyla sdělena především občanům Kašence, jichž se to týká – a to na Informační tabuli v Kašenci?(ITK)
 3. Dotaz k návrhu 2310/6122 rozpočtu na rok 2021. Úpravna vody – realizace – dokončení z r.2020 s částkou 2.211.000 Kč na rok 2021. Proč se tedy prezentovalo v tisku, že už „v prosinci 2020 budou mít v Miroslavi vodu jak pro kojence“, když ta akce zřejmě ještě neskončila? Bylo oficiálně někde sděleno, že akce s úpravou pitné vody skončila? A nyní se dále počítá s dalšími náklady? Za co?a podle čeho?
 4. Dotaz k návrhu 3412/5154 rozpočtu na rok 2021. Hřiště Kašenec - hřiště na míčové hry v Kašenci - PD, dotační management. 150.000 Kč. Podle čeho byla tato akce navržena? Kdo podal podnět? Kdo to projednal a kde je to zapsáno v zápisu? Jaké bylo zdůvodnění pro zadání PD? Pokud měla být tato akce podána jako žádost o dotaci, je možno tedy vidět přiložený projekt k event.žádosti o dotaci? Jakou to má souvislost s již dříve (24.11.2020) předaným sdělením „RM schvaluje zařazení vypracování PD veřejné osvětlení na ulici Mičurinova a úpravu sportoviště (kde?) do rozpočtu na rok 2021? A podle čeho byla tato informace poskytnuta k tisku již 30.11.2020? „citace…Mičurinova se prosvětlí…..Radní rovněž schválili vypracování podkladů pro veřejné osvětlení na Mičurinově ulici a současně také úpravy sportoviště v Kašenci“….. Co to je za položku dotační management? -v této věci? Pokud kromě tří podaných, byla na MMR podána nějaká podobná žádost o dotaci v r.2020 k projednání – vysvětlete patřičné souvislosti?! A proč tato informace nebyla sdělena především občanům Kašence a ulice Mičurinova, jichž se to týká, protože tudy chodí – a to na Informační tabuli v Kašenci?(ITK)

 

 1. Vysvětlete nám, občanům na ulici Mičurinova i občanům Kašence, jak je to možné, že zvolená RM nečte správně jednoduché texty (2 úvodní řádky)uvedené ve Stížnosti ze dne 26.11.2020 ohledně – citace “ 1) CHYBĚJÍCÍ CHODNÍK a 2) OSVĚTLENÍ mezi ulicí Mičurinova a Kašencem (školka)“  a neustále uvádí všechny, i na jednání ZM, v omyl svým opakovaným podáním– záměnou za „opravu stávajícího chodníčku kolem domů“. Svým ignorujícím přístupem ke zcela jasnému požadavku, které bylo jasně zformulováno i ze strany města již 10.12.2018 (MUMI/4080/2018-No a MUMI/4407/2018-No) s příslibem k zařazení do rozpočtu města na rok 2019. Proč se tedy tato záležitost již neřešila zcela automaticky a povinně i po kotrmelcích na vedení města? Proč tedy uvedené společné podněty nebyly zamítnuty ale ani řešeny další 3 roky?,když se o problému jen mluví min.6 let? A proč tak dále komplexně nečiní ani současné vedení města? Má vůbec město alespoň minimální zájem o bezpečnost svých občanů při zvýšeném provozu na jednopruhové komunikaci Mičurinova?

 

Zejména pro špatně čtoucí, byly vytvořeny a všem na internetu zpřístupněny jednoduché estránky „Kašenecký zpravodaj“, kde jsou kromě jiného - v menu SPOJKA KOLEM STATKU - uvedeny i obrazové podklady, které snad budou konečně pochopeny a v zájmu občanů urychleně vyřešeny….

 •   ke stažení i na chytrém telefonu.

 

 

8.2.2021 Miroslav

Dvořák Jan

Mičurinova 787/7, Miroslav

 

 

10.1.2021 Vyjádření od nás na odpověď z Města o vyřízení Stížnosti  =                                               

                                                                                                                                                ke Stížnosti MUMIZ3Q8KMMX 
Městský úřad v Miroslavi
vyjádření k vaší odpovědi MUMI-5304/2020-OL ze dne 7.1.2021

Dne  7.1.2021  nám byla doručena vaše odpověď MUMI-5304/2020-OL  na námi podanou
STÍŽNOST - MUMIZ3Q8KMMX  
- viz příloha

Ad 1)  OSVĚTLENÍ od ul.Mičurinova do obce Kašenec:  - viz příloha. Ve vaší odpovědi je zcela nepatřičný výklad RM „ s projektem veřejného osvětlení v Kašenci“??? Stížnost se netýká osvětlení Kašence ale pouze spojky od ulice Mičurinova ke škole v Kašenci! Vaše č.p. 2767/1 – viz příloha.  Žádáme o zcela jasnou odpověď plnění dle textu Stížnosti s  uvedením vašeho termínu řešení.  NEVYŘEŠENO dle STÍŽNOSTI!

Ad2)  CHODNÍK z ulice Mičurinova do Kašence:  - viz příloha. V tomto bodu není vůbec žádná relevantní odpověď dle textu Stížnosti. Vaše č.p. 2767/1 – viz příloha.  Žádáme o zcela jasnou odpověď plnění dle Stížnosti s uvedením vašeho termínu řešení.  NEŘEŠENO dle STÍŽNOSTI!

Ad 3)  OZNAČENÍ místa – ulice Mičurinova a omezení rychlosti:  Vaším MÚ Miroslav byl podán již 2x stejně špatný požadavek na DI Znojmo přesto, že vám to bylo po podání na DI sděleno. Tento bod může být komunikativně řešen možným návrhem – viz příloha, který byl již předjednán ve 12/2020 s ing. Letnerem na DI ve Znojmě a předán na MÚ na adresu starosty. MÚ však dosud potřebnou žádost na DI nepodal. Žádáme o zcela jasnou odpověď plnění dle textu Stížnosti s uvedením vašeho termínu řešení.  NEVYŘEŠENO dle STÍŽNOSTI!

Dále je ve vašem textu zmíněn záměr RM ke změně místního členění a začlenění ulice Mičurinova pod místní část Kašenec.
 Občané všech dotčených domů se změnou začlenění navrhovanou RM
 rozhodně nesouhlasí!

Problematika vámi zmiňovaného původního a nefunkčního chodníku, který se nachází vedle domů na ulici Mičurinova, je podrobně popsána ve  STÍŽNOSTI na stav komunikace, podanou 7.1.2021 pod vaším č.j. MUMI1NDQ99KX. Aby dále nedocházelo k nežádoucím mýlkám v RM, prosím, dodržujte vaše předaná jednací čísla.

Přílohy: - Stížnost MUMIZ3Q8KMMX
               - označený úsek kde chybí chodník a osvětlení
               - již předaný návrh označení města/obce
               - katastr náhled p.č. 2767/1 město Miroslav
Pozn: Vodovodní řad vedený v plastu je již údajně položen až do odbočné šachty u č.p. 788 a k domům (SMM by to měla ale vědět přesně!). A informace o kanalizaci nám stále od MÚ nejsou k dispozici.

 V Miroslavi 10.1.2021

Podepsaní ze všech domů na ul.Mičurinova:

7.1.2021 Odpověď na STÍŽNOST ======================================

odpoved-ke-stiznosti1.jpg

 

   Je to nějak divně         vyjádřené! Vůbec ne podle bodů uvedených ve Stížnosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.12.2020==Úvodní přílohy k OSVĚTLENÍ, CHODNÍK z ulice Mičurinova do Kašence a OZNAČENÍ===

Na Stížnosti nabídnuté ale MÚ nevyžádané: K jednotlivým bodům poskytnu samostatné přílohy – pro další případné jednání
kopie z odeslané pošty
Jan Dvořák
Komu:
 ...a další (1)

Fwd: stížnost na OÚ Miroslav

 
Obecní úřad město Miroslav, dnes 7.12.2020
starosta@mesto-miroslav.czepodatelna@mesto-miroslav.czolivova@mesto-miroslav.cz
 
27.11.2020 vám byla emailem odeslaná STÍŽNOST, na kterou jste dosud nepodali potvrzení o příjmu ani vaše evidenční číslo širší STÍŽNOSTI. Proto, že se tato stížnost dotýká i jiných, ve stížnosti uvedených kapitol, přeposílám ji znovu i s úvodními přílohami - viz níže.
 
Pro vaši informaci o skutečném stavu věcí, v realitě naší ulice, přidávám tři úvodní přílohy ke kapitolám 1-3 uvedených ve Stížnosti 

Kapitola  - 1) OSVĚTLENÍ  z ulice Mičurinova do Kašence - příloha  01 OSV KAPITOLA OSVĚTLENÍ MIČURINOVA

Kapitola - 2) Chodník z ulice Mičurinova do Kašence - příloha  01 CH Chodník a vozovka ulice Mičurinova

KAPITOLA - 3) OZNAČENÍ MÍSTA  -  příloha  01 OZN Kapitola označení ulice
 

Všechny kapitoly mají uvedeny svoje seznamy více jednotlivých příloh (33), na které je odkazováno v textu úvodních příloh. Tyto přílohy můžete obdržet (e) na vyžádání, nebude-li vám (místním a jistě znalým) něco z úvodních kapitol zcela jasné.

--
Příjemný den
Jan Dvořák

Zkontrolováno antivirovou ochranou Eset

 

zobrazení příloh:

Ad1) OSVĚTLENÍ Příloha 01 OSV Kapitola OSVĚTLENÍ z ulice Mičurinova do Kašence

Kapitola  - 1) OSVĚTLENÍ  z ulice Mičurinova do Kašence                                                                                                                                                                  

URGENCE OSVĚTLENÍ MIČURINOVA – podnět ze dne 25.11.2017 – přílohy ke Stížnosti ze dne 26.11.2020

 1. OSVĚTLENÍ od ulice Mičurinova do obce Kašenec
  - podnět občana z 25.11.2017 na pana starostu Formana - emailem
  - bez jakékoliv odpovědi od OÚ!!!!!!!!!!!!
  - podnět občana z 12.11.2018 na paní starostku Nohavicovou – emailem
  - obhlídka dotčeného místa – starostka 13.11.2018  ( …situace je žalostná…)
  - Sdělení OÚ MUMI/4080/2018/No a MUMI/4407/2018/No ze dne 10.12.2018 (zařadit řešení do rozp.2019)
  - vyjádření pana Plechatého na jednání zastupitelstva 28.1.2019  (…osvětlení je třeba…)
  - bez dalších informací a BEZ REALIZACE
  - sdělení od občana z 13.11.2020 na pana starostu Plechatého – emailem s přílohami
  - Sdělení OÚ MUMI-4761/2020-OL ze dne 24.11.2020 (…zařadit PD do rozpočtu 2021!!! )
  = 2020 BEZ REALIZACE s příslibem k zařazení PD na rok 2021????   Čeká se na řešení již  více jak 3 roky!!!!!

Základní požadavek na OÚ:
 
Vzhledem k velmi malé efektivitě v jednání a poskytnutých výsledcích OÚ (od podání podnětu tj. od 25.11.2017 stále bez realizace),
požaduje nyní podnět podávající ( po podané Stížnosti na OÚ 26.11.2020),
přesnou a kontinuální informovanost o průběhu jednání na OÚ ve věci řešení podaného podnětu – a to pro všechny dotčené obyvatele na ulici Mičurinova (č.p.781-791 a 796), prostřednictvím pošty do domovních schránek občanů!!! Dotčení občané byli informováni o podaném podnětu a Stížnosti na OÚ, souhlasí a mají samozřejmě zájem o brzkou realizaci.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podrobně:

 1. Již několik dlouhých let (možná víc než 10 let), po předaných restitucích, zmizela rovněž i původní cesta kolem domů 796 a 791 se sporadickým osvětlením u domů 791 a 796, na tehdejším pozemku (bývalý statek) ve správě města – příloha 02 OSV20171125 podnět osvětlení Forman
 2. Dodnes není zabezpečena jediná a delší nebezpečná cesta (ca 300 m po neosvětlené vozovce  a bez chodníku), kolem vyčleněného prostoru s původní cestou. Chybějící osvětlení je mezi ulicí Mičurinova v Miroslavi a přilehlou sousední obcí Kašenec , kde je konečná stanice linkového autobusu do města Miroslavi a autobusové linky Brno-Znojmo. Uvedené bylo urgováno na OÚ i jinak – bezúspěšně.. Příloha 03 OSV20181112 podnět osvětlení Nohavicová  a další příloha 04 OSV20181113 obhlídka ulice z MM
 3. Na vozovce po které se musí chodit i potmě, kde chybí chodník a veřejné osvětlení, došlo již k úrazu osoby z naší ulice, úraz nebyl nahlášen na OÚ, který je odpovědný za stav komunikace. V nemocnici Znojmo však záznam o úrazu a době léčení,  existuje!
 4. I při večerní jízdě autem po uvedeném úseku bez veřejného osvětlení je vozovka špatně čitelná a také zastíněná vzrostlými korunami stromů.  Příloha 04 OSV20181113 obhlídka ulice z MM
 5. Je pro občany zarážející , že ani jedna garnitura zastupitelů v radě Města Miroslavi (2017-2020) dosud nezajistila ani po urgencích reálný výstup, ale ani neinformuje všechny dotčené občany (č.p.781-791 a 796) s případnými kroky.
 6. Je však velmi zajímavé, že o dílčích výstupech z RM jsou informovány přednostně média (např. Rádio FM JIH v Hodoníně s akcí OÚ a ČEZu o grantu STROMY a naposledy o výsledku jednání RM z jednání 20.11.2020 ve věci „prosvětlení ulice Mičurinova“, které bylo zcela nepřesně uveřejněno v novinách Znojemsko 30.11.2020. Realizace v blízké budoucnosti je stále v nedohlednu.
 7. Všichni občané na naší ulice však nebyli vůbec o tomto kroku informováni přesto, že se jich to bezprostředně dotýká a ve věci bylo už dříve několikrát urgováno řešení. Poslední Sdělení z OÚ – příloha 08 OSV20201124  MUMI-4761/2020-OL ze dne 24.11.2020 ještě vůbec nezaručuje, že uvedené „zadání PD =projektové dokumentace“  bude skutečně zařazeno do rozpočtu 2021!!!!??? Případná doba k realizaci bude min ca další dva-tři roky. Už něco podobného bylo v zápisu RM pod č.j.MUMI /4080/2018-No a MUMI 4407/2018-No ze dne 10.12.2018 – příloha   05 OSV20181210  sdělení osvětlení  MM . Přesto se dodnes nic z toho neudálo!!!!!  Přitom někteří členové zvoleného zastupitelstva jsou v tomto zastupitelstvu kontinuálně v letech 2017 až dodnes. Zastupitelé ani zvolené vedení města zřejmě nepovažuje podané a zčásti OÚ řešené podněty od občanů za důležité a tyto neřeší!!!!!!  Proto bylo přistoupeno k podání Stížnosti na Úřad JMK v Brně ve všech neřešených kapitolách OSVĚTLENÍ, CHODNÍK a OZNAČENÍ MÍSTA.
 8. Proto nyní žádám o zcela jasné a konstruktivní vyjádření OÚ v Miroslavi , bez dalších průtahů, kdy situace s chybějícím osvětlením bude konečně a urychleně vyřešena. Snad má tato zanedbaná a letitá záležitost patřičnou PRIORITU!!??
   

 

Kapitola OSVĚTLENÍ – přílohy ke Stížnosti:

01 OSV KAPITOLA OSVĚTLENÍ MIČURINOVA
02 OSV20171125 podnět osvětlení Forman
03 OSV20181112 podnět osvětlení Nohavicová
04 OSV20181113 obhlídka ulice z MM
05 OSV20181210  sdělení osvětlení  MM
06 OSV20190128  ze zápisu RMM
07 OSV20201113A  osvětlení urgence
08 OSV20201124 vyjádření k urgenci Plech
09 OSV20201126 Stížnost na OU
10 OSV20201130 článek ve Znojemsku
11 OSV2020 sdělení do redakce Zn
12 OSV20201202 odpověď z redakce
13 OSV 20201202 sdělení do redakce

--------------------------------

Dvořák, 6.12.2020

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ad2) CHODNÍK
 

01 CH Kapitola Chodník a vozovka

Kapitola 2) Chodník z ulice Mičurinova do Kašence

URGENCE ! CHODNÍK MIČURINOVA – podnět ze dne 3.12.2018  - přílohy ke Stížnosti ze dne 26.11.2020

 1. CHODNÍK z ulice Mičurinova do Kašence
  - podnět občana 13.11.2018 na paní starostku Nohavicovou
  - Sdělení OÚ MUMI/4080/2018-No a MUMI/4407/2018-No (…zařadit řešení do rozpočtu 2019…)
  - vyjádření pana Plechatého a Augusty na jednání zastupitelstva 28.1.2019  (…chodník na ul.Mič. je postačující!?!?)
  - bez dalších informací
  = 2020 BEZ REALIZACE , čeká se již 3 roky na pokrok !!!

Základní požadavek občanů z ulice Mičurinova na OÚ:
 
Vzhledem k velmi malé efektivitě v jednání a poskytnutých výsledcích OÚ (od podání podnětu tj. od 3.12.2018 stále bez realizace),
požaduje nyní podnět podávající ( po podané Stížnosti na OÚ 26.11.2020),
přesnou a kontinuální informovanost o průběhu jednání na OÚ ve věci řešení podaného podnětu – a to pro všechny dotčené obyvatele na ulici Mičurinova (č.p.781-791 a 796), prostřednictvím pošty do domovních schránek občanů!!!
Dotčení občané byli samozřejmě informováni o podaném podnětu a Stížnosti na OÚ, souhlasí a mají samozřejmě zájem o brzkou realizaci.
______________________________________
Podrobné informace k bodu  2) CHODNÍK z ulice Mičurinova do Kašence:

CHYBĚJÍCÍ  CHODNÍK z ulice Mičurinova do Kašence
Dodnes neexistuje chodník pro pěší, který by bezpečně propojil ulici Mičurinova s obcí Kašenec a navazoval tak na historický – nedostačující chodníček kolem obytných domů. Takže se chodilo a chodí stále po nezabezpečené vozovce!!! – vaše č.j. MUMI /4080/2018/No  a  MUMI/4407/2018/No   (příloha  04 CH20181210 sdělení k podnětům).
 

STÁVAJÍCÍ CHODNÍK na ulici Mičurinova:
Historický chodníček (úzký ca  90-100 cm , nerovný a neudržovaný) na zastavěné části ulice byl vybudován svépomocí občanů v šedesátých letech minulého století. 60 let bez renovace! Nabízí se nerovné srovnání s chodníky města Miroslavi!!!

 1. Chodník – chodníček nemá potřebnou šířku 150 cm
 2. Chodník je umístěn na parcele města s nutností povinné údržby ze strany majitele parcely – města.. Žalostný současný stav chodníčku je v příloze -  příloha   06 CH20201124 původní chodníček 
 3. I ten stávající chodníček není a nikdy nebyl udržován ze strany SMM !!! Je zarostlý plevelem, dlažba vykazuje nerovnosti. Existuje na úřadu plán údržby jmenovaného chodníku??? Pokud existuje plán údržby, pak dle skutečnosti se zcela určitě neplní!!!!
 4. Chodník je umístěn v terénu pod úrovní  hlavy souběžné vozovky ca 0,3-0,4 m
 5. Chodník nemá zajištěný odtok dešťové vody, popř.tajícího sněhu
 6. Rozporné vyjádření odborného zástupce SMM - ze schůze  RM ze dne 28.1.2018  p. Plechatý–( „chodník je vyhovující?????“ MUMI u vás!!)   Toto vyjádření je  v  naprostém rozporu ze skutečností tehdy i dnes - příloha   05 CH20190128 zápis z jednání RM   a  06 CH20201124 původní chodníček
 7. V nedávno minulých letech došlo i k úrazu osoby z naší ulice na špatně udržované vozovce!!!! (úraz nahlášen na úřad nebyl, ale zápis o úrazu je k dispozici v nemocnici), protože chodník mezi ulicí Mičurinova a Kašencem neexistoval a stále neexistuje!!!

 

SOUČASNÝ STAV VOZOVKY na ulici Mičurinova, po které tedy chodci chodili a dále chodí, protože chodník není k použití:

 1. Vozovka má sice asfaltový povrch ale má nestandardní šířku bez krajnice, nevhodnou pro těžká a nadměrná vozidla, pro která tato vozovka původně nebyla zřízena. Je otázkou na jaké zatížení byl pouze povrch opraven v letech ca 2000. Pouze nová vrstva asfaltové směsi.
 2. Vozovka nemá v celé délce ulice, na straně k zástavbě, zajištěný odtok dešťové vody a tajícího sněhu.
 3. Dešťová a mrznoucí tající voda stéká do vjezdů a vchodů sousedících parcel obytných domů a tak zejména v zimě blokuje i  vstupy a vjezdy na pozemky domů. Výškový rozdíl je ca 25-30 cm. Na vjezdech zůstává mokro, bláto i náledí. Kdo je odpovědný a poviný údržbou?, také město???
 4. Po renovaci asfaltového povrchu vozovky, t.zn zvýšení vrstvy vozovky, nebyly výškově upraveny sjezdy na parcelách města směrem k pozemkům vlastníků obytných domů (i do polních cest však „např. Správa silnic…“,  upravuje aut.vjezdy se stejným povrchem)
 5. Průjezd ulicí je občas značně problematický při setkávání a vyhýbání se zejména s nadměrnými vozidly, sjížděním do travnaté plochy (někdy mokré nebo zahrnuté sněhem)
 6. Dosud neexistuje potřebné omezení průjezdu pro těžká a nadměrná vozidla (např do 2t) apod. Tak jak je to již bylo  dříve označeno na značce označení místa Kašenec, na začátku obce. Na státní silnici  - ze strany příjezdu od státní silnice do obce Kašenec ( z obou směrů) jsou však již dlouho umístěny značky „Zákaz odbočení.. pro nákladní vozidla!“
 7. Xxx .
 8. Není vyloučen určitý vliv průjezdu těžkých vozidel na prokazatelné poškozování celistvosti u několika přilehlých budov, způsobené otřesy a průjezdem rychle jedoucích a těžkých vozidel po vozovce – ulicí Mičurinova. Jsou konkrétní případy poškození,  některé již řešené vlastní stavební opravou.
 9. Průjezdem širších a vyšších strojů dochází k trvalému poškozování  a ulamování větví vysázených stromů, zasahujících do vozovky. Zasázené stromy u vozovky pak místy omezují možnost vyhýbání se širším protijedoucím vozidlům.
 10. Uvedené stejné stromy jsou rovněž i z jejich druhé strany systematicky ořezávány pracovníky firmy EON při údržbě NN vedení. Současné dosazování nových stromků je tedy, s výhledem na jejich další očekávané poškozování uvedeným provozem, problematické. Údržba spadaného listí např. letos – asi ani nebyla…a už napadl sníh!!!!
 11. Vozovka ulice  nebývá i v zimním období pravidelně udržována  - vaše č.j. MMUMI-4406/2018 a vaše č.j. MUMI-4599/2018 , i nadále beze změn - (příloha  02 CH20181202 stížnost na neposyp   a  03 CH20190102 vyjádření ke stížnosti MM). Proto vozovka nebyla a není ani vhodná pro pěší, zejména v zimě, protože historický a neudržovaný chodníček rovněž není v tuto dobu bezpečně schůdný

 

Přílohy ke kapitole 2) CHODNÍK ke Stížnosti:
01 CH Kapitola chodník a vozovka ulice Mičurinova
02 CH20181202 stížnost na neposyp
03 CH20190102 vyjádření ke stížnosti MM
04 CH20181210 sdělení k podnětům
05 CH20190128 zápis z jednání RM
06 CH20201124 původní chodníček


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ad3) OZNAČEN  01 OZN Kapitola označení ulice

KAPITOLA - OZNAČENÍ MÍSTA – Miroslav, ulice Mičurinova, vč. omezení rychlosti  a provozu

URGENCE!!! Řešení podnětu Označení místa a ulice dopr.značkou vč.omezení rychlosti – Podnět ze dne 2.4.2019 – přílohy ke Stížnosti ze dne 26.11.2020

Z podané stížnosti na OÚ a na úřad JMK:

 1. OZNAČENÍ MÍSTA – ulice Mičurinova a OMEZENÍ RYCHLOSTI
  - podnět občana 3.4.2019  na úřad – podatelna
  - Vyjádření OÚ MUMI 1480/2019-HI  a MUMI 2358/2019-Hl (…RM souhlasí…)
  - urgence řešení 23.6.2019 – emailem
  - odpověď od ing Hlaváče 25.7.2019 email (…podklady se připravují…)
  - bez dalších informací
  = 2020 BEZ REALIZACE, čeká se 1,5 roku

Základní požadavek občanů z ulice Mičurinova na OÚ:
 
Vzhledem k velmi malé efektivitě v jednání a poskytnutých výsledcích OÚ (od podání podnětu tj. od 2.4.2019 stále bez realizace),
požaduje nyní podnět podávající ( po podané Stížnosti na OÚ 26.11.2020),
přesnou a kontinuální informovanost o průběhu jednání na OÚ ve věci řešení podaného podnětu – a to pro všechny dotčené obyvatele na ulici Mičurinova (č.p.781-791 a 796), prostřednictvím pošty do domovních schránek občanů!!! Dotčení občané byli informováni o podaném podnětu a Stížnosti na OÚ, souhlasí a mají samozřejmě zájem o brzkou realizaci.

Podrobný popis pro osoby věci neznalé - s přílohami:
OZNAČENÍ MÍSTA VJEZDU do ulice Mičurinova v Miroslavi, vč. omezení rychlosti a následným pokračováním do sousední obce Kašenec. Označení místa vjezdu z polní cesty na začátku ulice Mičurinova dopr.značkou – příloha 01 OZN Kapitola OZNAČENÍ MÍSTA

 1. Označení místa Miroslav (ulice Mičurinova č.p.781-791 a 796) a potřebné omezení rychlosti ze strany možného příjezdu z postupně zpevňované polní cesty (štěrkem)  dosud chybí.
 2. Polní cesta ze strany silnice č.400 od Miroslavi byla původně na vjezdu označena červenými sloupky jako Účelová komunikace. Během stavby vodovodu a kanalizace (přímo pod povrchem cesty a i vedle ní), bylo toto označení odstraněno a polní cesta v celé délce dosypána štěrkem. Uvedená komunikace však i nadále zůstává pouze účelovou komunikací. – příloha  07 OZN 2020účelová komunikace
 3. Na konci uvedené ulice náležející do města Miroslavi (rozhodnutím tehdejšího NV v Miroslavi), směrem do obce Kašenec následuje nerozeznatelný vjezd do obce Kašenec. Tato skutečnost je, bohužel, bez označení i z opačné strany příjezdu z Kašence. Pro neznalé místních poměrů je to zcela neúplné označení místa, může to působit zmatečně při hledání adresy např. pro dopravce atd.  Adresu ulice Mičurinova nikdo ve městě Miroslavi nenajde.!!!. – Příloha mapa  09 OZN20201124C mapa miroslav-kašenec
 4. Popis stavu vozovky – účelové komunikace na ulici Mičurinova je již částečně popsána v kapitole CHODNÍK z ulice Mičurinova do Kašence. Tato vozovka je využívána také pro chodce, protože stávající chodník - zarostlý a neudržovaný úzký chodníček pro chodce, nevyhovuje z hlediska bezpečnosti občanů. Na této části vozovky došlo k úrazu jednoho našeho občana s následným léčením, viz zápis o úrazu v nemocnici Znojmo. Příloha 06 CH20201124 původní chodníček
 5. Provoz vozidel na ulici, bez chybějícího chodníku a chybějícího úseku ca 400m osvětlení, může být kritický ve vztahu k procházejícím chodcům ( zejména i dětem), po vozovce!!! Proto je žádoucí upravit provoz na této ulici zejména vzhledem k této skutečnosti. Dále následuje podrobný popis stavu vozovky na jmenované ulici v návaznosti na sousední přilehlé stavby (v délce 10x40m!!!).
 6. SOUČASNÝ STAV VOZOVKY a provoz na ulici Mičurinova, po které dosud chodci chodili a dále chodí, protože souběžný chodník není k použití:
 1. Vozovka ulice Mičurinova je v podstatě vylepšená forma účelové komunikace, s omezenou šířkou, opatřená asfaltovým povrchem s neznámou nosností, bez krajnice, bez vyhovujícího chodníku (a udržovaného)  pro chodce, bez svodu do dešťové kanalizace ( a zatím i bez splaškové kanalizace) a dosud bez zpevněných sjezdů k pozemkům vlastníků občanů, na ulici bydlících (domy postaveny kolem roku 1925). To vše je na pozemcích a ve správě města Miroslavi. Tato účelová cesta spojuje jednotlivé domy vlastníků se sousední obcí Kašenec (ca 400m bez veřejného osvětlení a bez chodníku) a dále pak přes tuto obec ke státní silnici, k autobusové zastávce.. Z opačného směru ( z obce Kašenec) je to vlastně vjezd do slepé ulice přes obec Kašenec do ulice Mičurinova v Miroslavi. – viz příloha 07 účelová komunikace a  09 OZN20201124C mapa miroslav-kašenec
 2.  Vjezd do této ulice ze strany navazující a užívané?! polní cesty od Miroslavi nemá dopr.značku „Označení místa obce resp.města Miroslav“ a není ani opatřena dopr.značkou omezující sníženou rychlost. Příloha 06 OZN20201124 foto vjezdu z ulice.  Podobné označení místa mají ošetřeno dopr.značkou např. v obci Hostěradice-Míšovice a dále do obce Hostěradice. Podobné omezení rychlosti (30km) mají v sousední obci Suchohrdly. Snížená rychlost by měla pomoci především k zajištění bezpečnosti malých dětí za provozu po ulici projíždějící osobní, obslužné a zemědělské techniky. První zápis od OÚ v této věci – příloha 03 OZN20190522 vyjádření MÚM    č.j. MUMI-1480/2019-Hl  a  MUMI-2358/2019-HL  28.5.2019
 3. Vozovka ulice má sice novější asfaltový povrch ale má nestandardní šířku bez krajnice, zřejmě nevhodnou pro těžká a nadměrná vozidla, pro která tato vozovka původně nebyla zřízena.. Byla položena ( v ca roce 2000) pouze nová vrstva asfaltové směsi, bez dalšího zpevnění.
 4. Vozovka nemá v celé délce ulice, na straně k zástavbě, zajištěný odtok dešťové vody a tajícího sněhu do existující deš´tové kanalizace.
 5. Dešťová a mrznoucí tající voda z vozovky tedy stéká do nezpevněných vjezdů a vchodů parcel obytných domů a tak zejména v zimě blokuje, zamrzáním stojící vody, vstupy a vjezdy na pozemky domů. Výškový rozdíl je ca 25-30 cm oproti vrcholu vozovky. Na vjezdech zůstává mokro, bláto, sníh i náledí. Odpovědnost za uvedený stav a povinná, pravidelná údržba (dle ??obecní vyhlášky o úklidu komunikací) na pozemku města je na majiteli zmíněného pozemku města.
 6. Po renovaci asfaltového povrchu vozovky, t.zn zvýšení vrstvy vozovky, nebyly výškově upraveny sjezdy na parcelách města (ca 5 m) směrem k pozemkům vlastníků obytných domů (i do polních cest však „např. Správa silnic…“,  upravuje aut.krátké vjezdy se stejným povrchem). Ani nebylo provedeno dodatečně odvodnění spádu ze silnice k pozemku vlastníků.
 7. Na různě upravených a nezpevněných vjezdech do obytných domů (na pozemcích města), bez patřičného povrchu, jsou rovněž někde zasypány (již dlouhá léta) hlavní uzávěry pitné vody k domům z vodovodního řadu města Miroslavi.  Standardní vývody těchto uzávěrů nejsou vyvedeny na povrch a tyto tak nelze v případě poruchy využít!!!
 8. Výjezd z domů je veden přes nezpevněný chodník- úzký chodníček se 4-cm dlažbou určenou pouze jako pochoznou, kdysi položenou (akce Z místních občanů) v ca 60tých letech.
 9. Průjezd ulicí je občas značně problematický při setkávání a vyhýbání se zejména s nadměrnými vozidly, sjížděním přes neexistující krajnicí, přímo do měkké a ničím neohraničené travnaté plochy (někdy mokré nebo zahrnuté sněhem)
 10. Dosud neexistuje potřebné omezení průjezdu pro těžká a nadměrná vozidla (např do 2t) apod. Tak jak je to již bylo  dříve označeno na značce „Označení místa obec Kašenec“, na začátku obce. Na státní silnici  - ze strany příjezdu od státní silnice do obce Kašenec ( z obou směrů) jsou však již několik let umístěny značky „Zákaz odbočení.. pro nákladní vozidla!“
 11. Na původním sloupku dopr.značky „Označení místa obec KAŠENEC“ na straně vjezdu ze státní silnice do Kašence, byla také „Zákazová značka pro nákladní vozidla nad 2t“. Po instalaci nového „Označení místa Miroslav místní část Kašenec“, tato značka však zmizela.
 12. Není vyloučen určitý vliv průjezdu těžkých vozidel na prokazatelné poškozování celistvosti u několika přilehlých budov vlastníků, způsobené otřesy a průjezdem rychle jedoucích a těžkých vozidel po vozovce – ulicí Mičurinova. Jsou konkrétní případy poškození,  některé již řešené vlastní stavební opravou.
 13. Průjezdem širších a vyšších strojů dochází k trvalému poškozování  a ulamování větví vysázených stromů, zasahujících do vozovky. Zasázené stromy u vozovky pak místy omezují možnost vyhýbání se širším protijedoucím vozidlům. Příloha  10 OZN20201124B nová výsadba stromů
 14. Uvedené stejné stromy jsou rovněž i z jejich druhé strany systematicky ořezávány pracovníky firmy EON při údržbě NN vedení. Současné dosazování nových stromků (akce OÚ a nadace ČEZu) je tedy, s výhledem na jejich další očekávané poškozování uvedeným provozem, problematické. Údržba spadaného listí např. letos – asi ani nebyla…a už napadl první sníh!!!!
 15. Vozovka ulice  nebývá i v zimním období pravidelně udržována  - vaše č.j. MUMI-4406/2018 a vaše č.j. MUMI-4599/2018  - (příloha  02 CH20181202 stížnost na neposyp   a  03 CH20190102 vyjádření ke stížnosti MM). Proto vozovka nebyla a není ani vhodná pro pěší, zejména v zimě, protože historický a neudržovaný chodníček rovněž není v tuto dobu bezpečně schůdný

 

Přílohy  ke kapitole 3) OZNAČENÍ ULICE ze Stížnosti:

01 OZN Kapitola OZNAČENÍ ULICE
02 OZN20190402 podnět    č.j. MUMI-1480/2019-Hl  a  MUMI-2358/2019-HL   28.5.2019
03 OZN20190522 vyjádření MÚM    č.j. MUMI-1480/2019-Hl  a  MUMI-2358/2019-HL  28.5.2019
04 OZN20190623 urgence
05 OZN20190725 odpověď odboru výstavby a ž.p.   MUMI-2358/2019-HL  25.7.2019
06 OZN20201124 foto vjezdu z ulice
07 OZN 20201124 účelová komunikace
08 OZN20201124A vyhláška č294
09 OZN20201124C mapa miroslav-kašenec
10 OZN20201124B nová výsadba stromů

A další příslušné přílohy z kapitoly 2) CHODNÍK ze Stížnosti:

02 CH20181202 stížnost na neposyp
03 CH20190102 vyjádření ke stížnosti MM
04 CH20181210 sdělení k podnětům
05 CH20190128 zápis z jednání RM
06 CH20201124 původní chodníček

Dvořák, 6.12.2020

 

 

26,11,2020============================================

STÍŽNOST       JID: MUMIZ3Q8KMMX

Vážený Obecní úřade v Miroslavi!

Dne 26.11.2020 jsem obdržel od města Miroslavi úsměvné a v podstatě duplicitní vyjádření MUMI-4761/2020-OL k tzv. podnětu občana, na moje sdělení (z 13.11.2020 současnému starostovi) o pokračující nečinnosti úřadu, ve věci zřízení OSVĚTLENÍ z ulice Mičurinova do Kašence (ca 300 m) k zajištění bezpečnosti a zdraví chodců.

K tomuto sděluji toto: Úřad města Miroslavi resp. Rada města Miroslavi v obměňovaném složení vč. starosty, nepracuje ve prospěch občana, protože nechává „pod stolem“ nedořešeny i ty dřívější podněty (od r.2017), týkající se stále stejných problémů.

Souhrn letitých, již dříve podaných a dodnes nedořešených podnětů:

 1. OSVĚTLENÍ od ulice Mičurinova do obce Kašenec
  podnět občana z 25.11.2017 na pana starostu Formana - emailem
  - bez jakékoliv odpovědi od OÚ!!!!!!!!!!!!
  strouha1.jpg
  - podnět občana z 12.11.2018 na paní starostku Nohavicovou – emailem
  - obhlídka dotčeného místa – starostka 13.11.2018  ( …situace je žalostná…)
  - Sdělení OÚ MUMI/4080/2018/No a MUMI/4407/2018/No ze dne 10.12.2018 (zařadit řešení do rozp.2019)
  - vyjádření pana Plechatého na jednání zastupitelstva 28.1.2019  (…osvětlení je třeba…)
  - bez dalších informací a BEZ REALIZACE
  - sdělení od občana z 13.11.2020 na pana starostu Plechatého – emailem s přílohami
  - Sdělení OÚ MUMI-4761/2020-OL ze dne 24.11.2020 (…zařadit PD do rozpočtu 2021!!! )
  = 2020 BEZ REALIZACE s příslibem k zařazení PD na rok 2021????   Čeká se na řešení již  více jak 3 roky!!!!!
 2. CHODNÍK z ulice Mičurinova do Kašence
  podnět občana 13.11.2018 na paní starostku Nohavicovou
  - Sdělení OÚ MUMI/4080/2018-No a MUMI/4407/2018-No (…
  strouha2.jpgzařadit řešení do rozpočtu 2019…)
  - vyjádření pana Plechatého a Augusty na jednání zastupitelstva 28.1.2019  (…chodník na ul.Mič. je postačující!?!?)
  - bez dalších informací
  = 2020 BEZ REALIZACE , čeká se již 3 roky na pokrok !!!
 3. OZNAČENÍ MÍSTA – ulice Mičurinova a OMEZENÍ RYCHLOSTI
  - podnět občana 3.4.2019  na úřad – podatelna
  - Vyjádření OÚ MUMI 1480/2019-HI  a MUMI 2358/2019-Hl (…RM souhlasí…)
  - urgence řešení 23.6.2019 – emailem
  - odpověď od ing Hlaváče 25.7.2019 email (…podklady se připravují…)
  - bez dalších informací
  = 2020 BEZ REALIZACE, čeká se 1,5 roku

Žádný zainteresovaný občan z naší ulice nebyl rovněž informován o průběhu zmíněného řízení od OÚ přesto, že se uvedené body týkají minimálně všech občanů naší ulice Mičurinova č.p.781-790 (10 domů). Řeší se tím požadavek na bezpečnost a zdraví místních občanů při cestě k zastávce autobusu, ale i chodců přicházejících ze sousední obce Kašenec.

Protože je zřejmé, že nelze ze strany občanů docílit kontrolu a kontinuitu v uvedeném řízení provádějícího úřadu OÚMM, postupuji uvedené body 1-3 se všemi přílohami k dispozici odboru životního prostředí a na podatelnu úřadu JMK v Brně.

26.11.2020

Jan Dvořák
Mičurinova 787/7, Miroslav 67172

K jednotlivým bodům poskytnu samostatné přílohy – pro další případné jednání.

20.11.2020====Souhrn usnesení z 70. schůze rady města - 20. listopadu 2020

5.7 RM schvaluje zařazení vypracování PD veřejné osvětlení na ulici Mičurinova a úpravu sportoviště v Kašenci do rozpočtu města na rok 2021
 

 

13.11.2020 emailem: Dobrý den pane starosto=====================================

od Jan Dvořák

Komu:

Mičurinova ul. Kašenec -

Dobrý den pane starosto,
 
přeposílám dřívější komunikaci s úřadem  v Miroslavi - s paní starostkou ve věci OSVĚTLENÍ na ulici MIČURINOVA směrem k obci KAŠENEC. - viz níže. Dva roky se nic neděje, respektive mi nebylo ani sděleno jak se věci mají!!! Původní stížnost je již z roku 2017 k rukám pan Formana. -také v příloze!!!!
 
V minulých dnech bylo na naší ulici vysázeno více stromů až na polní cestu k střediskové obci-městu Miroslavi. I o tom počinu města s přispěním ČEZu se mluvilo ve vysílání na stanici JIH. Sláva se dostala až do města Hodonína odkud vysilač JIH vysílá. Na tuto akci peníze byly. Ale my, občané Miroslavi z ulice Mičurinova, si i nadále musíme sami nějak posvítit na cestu do Kašence, jinak si můžeme přivodit opět nějaký úraz - to se již dříve stalo.
 
Pokud na osvětlení peníze nemáte, doporučuji rozvěsit na nově zasazené i staré lípy vánoční světýlka za pár korun, aby si tam někdo z místních opět nerozbil hubu, protože večer je tam pořád, i v 21.století, tma jako v prdeli večer je tam pořád, i v 21.století, tam tma jako v prdeli. 
Jan Dvořák
Mičurinova 787/7, Miroslav
 
18.11.2019 ===Ze zápisu 9. RM 18.11.2019====
 
9.-zas-zm-18.11.2019.jpg
Tady asi došlo k výroku z neznalosti, protože voda je již zavedena k domu 788 v plastu!
 
=======================================================================
 
   

Dobrý den,

 

Odpovědi na vaše podněty dostanete také v písemné podobě, ale ať vás nenapínám:

 

Co se týká chodníku a veřejného osvětlení, rada města rozhodla, že příprava těchto investičních akcí bude zahrnuta do rozpočtu roku 2019. Co se týká neudržování silnice, vyžádali jsme si vyjádření Správy majetku města, proč silnice nebyla posypána. Zde čekáme na odpověď.

 

O dalším vývoji vás budeme informovat. Ale pokud byste měl i v průběhu dotazy, nebo potřeboval aktuální informace, neváhejte se kdykoliv ozvat.

 

S přáním pěkného dne,

 

Eliška Nohavicová

Starostka města

 

From: Jan Dvořák <dvorak.jan44@seznam.cz>
Sent: Saturday, December 8, 2018 12:05 PM
To: Eliška Nohavicová <starostka@mesto-miroslav.cz>
Subject: Fwd: Mičurinova ul. Kašenec - související podněty pro vaše jednání 3.12.2018

 

Dobrý den paní starostko,

máme (nyní již z více domů) dotaz jestli se Vám podařilo připojit tento bod na vaše již zmíněné jednání 3.12.? Děkuji.


--
Příjemný den

Jan Dvořák

603522220


Zkontrolováno antivirovou ochranou Eset

---------- Původní e-mail ----------
Od: Jan Dvořák <dvorak.jan44@seznam.cz>
Komu: Eliška Nohavicová <starostka@mesto-miroslav.cz>
Datum: 2. 12. 2018 19:31:15
Předmět: Mičurinova ul. Kašenec - související podněty pro vaše jednání 3.12.2018
 

Dobrý den paní starostko,

je mi jasné, že musíte řešit i jiné a důležitější věci, ale:

Stávající problém s osvětlením na naší ulici, nynější zimní problémy na vozovce a další související otázky např. chodníky (tam to klouže jistě také).

S chodníky v Miroslavi byl učiněn jistý pokrok, byla jakási kolaudace, ale naše ulice do Miroslavi nepatří? Dotace pro naší ulici byla či nebyla v plánu? Jsme trochu stále přehlíženi, nevím proč.

Tady si chodníky před lety připravili a položili místní lidé před svými domy (pamatuji si to jen od svého tchána). Ale chodník mezi ulicí Mičurinova do Kašence, k autobusu neexistuje, stejně tak jako to osvětlení- viz minulá naše komunikace.

Pokud se Vám podaří tyto podněty prosadit na jednání, možná se něco pohne.

Děkuji za Váš čas.


--
Příjemný den
Jan Dvořák

Zkontrolováno antivirovou ochranou Eset

 

 

 2017!!!!! starosta Forman

 

Jan Dvořák
Komu:
starosta@mesto-miroslav.cz
 

Fwd: pouliční osvětlení Mičurinova ulice

 
Dobrý den do úřadu starosty,
je tomu už téměř rok, co jsem napsal panu starostovi Formanovi níže doloženou emailovou zprávu s dotazem -"co s tím zastupitelé udělají???!!! Dodnes bez odpovědi!!!!!
Jedná se o chybějící osvětlení na cestě z ulice Mičurinovy(Miroslav!!!) do Kašence. Na přiloženém obrázku je chybějící úsek bez osvětlení označen zeleně.
Volili jsme uskupení Živá Miroslav, ve volebním programu to nebylo, ale zařaďte i toto do vaší činnosti, bude to přímo pro občany bydlící na uvedené ulici.
Zdravím
Jan Dvořák
Mičurinova 787/7
Miroslav-Kašenec.

--
Příjemný den
Jan Dvořák

Zkontrolováno antivirovou ochranou Eset
   
Dobrý den pane starosto,
mám dotaz, jaký má smysl stávající osvětlení na ulici Mičurinova, pokud nelze ve večerních hodinách dojít pod světlem do sousedního Kašence nebo dokonce až do Miroslavi.
Po zrušení průchodu přes původní "statek" do Kašence,  je cesta od deseti domů na ulici k nejbližší civilizaci (do Kašence) pouze po  tmě nebo s baterkou.
Cesta je nejen delší ale ve tmě i nebezpečná.
Co s tím volení zastupitelé Miroslavi míní, v nejbližší době, udělat????
Doporučení: Zkuste si tuto cestu v současné podzimní oblačnosti a ve večerních hodinách projít, ale vezměte si baterku, a dejte si pozor na cestu. Je asi na vlastní nebezpečí.
Děkuji za váš čas.

Jan Dvořák
Mičurinova 787/7
Miroslav 67172
603522220

--
Příjemný den
Jan Dvořák

Zkontrolováno antivirovou ochranou Eset

Přílohy

 • osvětlení Kašenec kopie.jpg – Obrázek, 23.11.2020==========================================================================================

Tak jsem se zase vrátil k tomuto povídání - a poslal jsem panu starostovi takové veselé psaní s přílohami - viz nahoře!

20201113e-osvetleni-a-chodnik-spojka-do-kasenec.jpgZobrazení,kam by se mělo osvětlení  dostat tak, aby občané mohli i ve večerních hodinách projít bez nebezpečí úrazu z ulice Mičurinova v Miroslavi do obce Kašenec. Taková je naše sounáležitost město-obec.

Jenže to veřejné osvětlení stále nemáme - už čekáme ca 6 let a páni radní to nechtějí řešit.

 

 

===============================================================================================

28.1.2019

Z á p i s ze čtvrtého zasedání zastupitelstva města Miroslavi, konaného v pondělí 28. ledna 2019 v zasedací místnosti Městského úřadu Miroslav

- Pan Plechatý se zeptal na chodník a veřejné osvětlení ulice Mičurinova v Kašenci, ve které části by chodník vedl - Pan Augusta odpověděl, že je to ve fázi přípravy, zatím se neřešily majetkové a jiné vztahy, zatím se nabízí pokračovat z pravé strany Mičurinovy ulice směrem k bývalé MŠ po pravé straně - Pan Plechatý řekl, že podle něj je osvětlení určitě potřeba, ale chodník při počtu lidí, kteří tam projdou, je dostačující, spíš by se zaměřil na opravu celého chodníku ulice Mičurinova - Pan Augusta odpověděl, že se předpokládá, že se chodník opraví

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

chodnik_osvetleni.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------

Souhrn usnesení z 3. schůze rady města - 3. prosince 2018

21.1 RM ukládá zařadit přípravu řešení chybějícího veřejného osvětlení a chodníku z ul. Mičurinova do Kašence do rozpočtu města na rok 2019 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Eliška Nohavicová 
Komu:
dvorak.jan44@seznam.cz

E: pouliční osvětlení Mičurinova ulice

 

Dobrý den,

 

Moc děkuji za váš podnět. Určitě se jim budeme zabývat. Se situací se seznámíme, případně zahrneme do rozpočtu a plánovaných investičních akcí.

 

Další jednání rady města je naplánováno na 3.12.2018. Po tomto datu vás budu informovat o dalším vývoji.

 

Ještě jednou děkuji za váš podnět,

 

S přáním příjemného dne,

 

Eliška Nohavicová

Starostka města

 

 

 

From: Jan Dvořák <dvorak.jan44@seznam.cz> 
Sent: Monday, November 12, 2018 6:57 PM
To: starosta@mesto-miroslav.cz
Subject: Fwd: pouliční osvětlení Mičurinova ulice

 

Dobrý den do úřadu starosty,

je tomu už téměř rok, co jsem napsal panu starostovi Formanovi níže doloženou emailovou zprávu s dotazem -"co s tím zastupitelé udělají???!!! Dodnes bez odpovědi!!!!!

Jedná se o chybějící osvětlení na cestě z ulice Mičurinovy(Miroslav!!!) do Kašence. Na přiloženém obrázku je chybějící úsek bez osvětlení označen zeleně.

Volili jsme uskupení Živá Miroslav, ve volebním programu to nebylo, ale zařaďte i toto do vaší činnosti, bude to přímo pro občany bydlící na uvedené ulici.

Zdravím

Jan Dvořák

Mičurinova 787/7

Miroslav-Kašenec.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25.11.2017 Podnět občana

 

---------- Původní e-mail ----------
Od: Jan Dvořák <dvorak.jan44@seznam.cz>
Komu: starosta@mesto-miroslav.cz
Datum: 25. 11. 2017 19:25:13
Předmět: pouliční osvětlení Mičurinova ulice 
 

Dobrý den pane starosto,
mám dotaz, jaký má smysl stávající osvětlení na ulici Mičurinova, pokud nelze ve večerních hodinách dojít pod světlem do sousedního Kašence nebo dokonce až do Miroslavi.
Po zrušení průchodu přes původní "statek" do Kašence,  je cesta od deseti domů na ulici k nejbližší civilizaci (do Kašence) pouze po  tmě nebo s baterkou.
Cesta je nejen delší ale ve tmě i nebezpečná.
Co s tím volení zastupitelé Miroslavi míní, v nejbližší době, udělat????
Doporučení: Zkuste si tuto cestu v současné podzimní oblačnosti a ve večerních hodinách projít, ale vezměte si baterku, a dejte si pozor na cestu. Je asi na vlastní nebezpečí. 
Děkuji za váš čas.

Jan Dvořák
Mičurinova 787/7
Miroslav 67172
603522220

 

ZPĚT

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

chodník co není

chodec, 11. 12. 2021 10:52

...a asi také nebude, protože radní města raději postaví ornitologickou pozorovatelnu na rybníku za městem