Jdi na obsah Jdi na menu
 


VODOVOD a KVALITA VODY

 

8.2.2021===Žádost o informaci k návrhu rozpočtu 2021===

Městský úřad Miroslav, nám. Svobody 1

Žádost o podání informací a předání i pro všechny zastupitele

 1. Dotaz k návrhu 2321/6121 rozpočtu na rok 2021. Proč na úřední desce (ÚD) v Miroslavi nebyla podána informace..že „dle usnesení č.6 z 65.schůze RM bylo požádáno a bylo vyhověno prodloužení termínu do 31.7.2021 pro dokončení PD Miroslav-Kašenec – výstavba splaškové kanalizace?“ A rovněž dotaz proč tato informace nebyla již přímo sdělena v zápisu z RM včas pro informaci k ZM? A občanům Kašence jichž se to dotýká? - a to na Informační tabuli v Kašenci? (ITK)
 2. Dotaz k návrhu 2310/5169 rozpočtu na rok 2021. Komu byla zadána zakázka na vypracování PD na opravu vodovodu v Kašenci. Proč nebyla na ÚD uvedena skutečnost, že původní požadovaný termín PD nebyl splněn? A pokud je uváděná vyšší částka 240.000 kč, oproti  zpracování PD, je již zajištěná i realizace bez existence PD v tomto roce? A proč tato informace nebyla sdělena především občanům Kašence, jichž se to týká – a to na Informační tabuli v Kašenci?(ITK)
 3. Dotaz k návrhu 2310/6122 rozpočtu na rok 2021. Úpravna vody – realizace – dokončení z r.2020 s částkou 2.211.000 Kč na rok 2021. Proč se tedy prezentovalo v tisku, že už „v prosinci 2020 budou mít v Miroslavi vodu jak pro kojence“, když ta akce zřejmě ještě neskončila? Bylo oficiálně někde sděleno, že akce s úpravou pitné vody skončila? A nyní se dále počítá s dalšími náklady? Za co?a podle čeho?
 4. Dotaz k návrhu 3412/5154 rozpočtu na rok 2021. Hřiště Kašenec - hřiště na míčové hry v Kašenci - PD, dotační management. 150.000 Kč. Podle čeho byla tato akce navržena? Kdo podal podnět? Kdo to projednal a kde je to zapsáno v zápisu? Jaké bylo zdůvodnění pro zadání PD? Pokud měla být tato akce podána jako žádost o dotaci, je možno tedy vidět přiložený projekt k event.žádosti o dotaci? Jakou to má souvislost s již dříve (24.11.2020) předaným sdělením „RM schvaluje zařazení vypracování PD veřejné osvětlení na ulici Mičurinova a úpravu sportoviště (kde?) do rozpočtu na rok 2021? A podle čeho byla tato informace poskytnuta k tisku již 30.11.2020? „citace…Mičurinova se prosvětlí…..Radní rovněž schválili vypracování podkladů pro veřejné osvětlení na Mičurinově ulici a současně také úpravy sportoviště v Kašenci“….. Co to je za položku dotační management? -v této věci? Pokud kromě tří podaných, byla na MMR podána nějaká podobná žádost o dotaci v r.2020 k projednání – vysvětlete patřičné souvislosti?! A proč tato informace nebyla sdělena především občanům Kašence a ulice Mičurinova, jichž se to týká, protože tudy chodí – a to na Informační tabuli v Kašenci?(ITK)

 

 1. Vysvětlete nám, občanům na ulici Mičurinova i občanům Kašence, jak je to možné, že zvolená RM nečte správně jednoduché texty (2 úvodní řádky)uvedené ve Stížnosti ze dne 26.11.2020 ohledně – citace “ 1) CHYBĚJÍCÍ CHODNÍK a 2) OSVĚTLENÍ mezi ulicí Mičurinova a Kašencem (školka)“  a neustále uvádí všechny, i na jednání ZM, v omyl svým opakovaným podáním– záměnou za „opravu stávajícího chodníčku kolem domů“. Svým ignorujícím přístupem ke zcela jasnému požadavku, které bylo jasně zformulováno i ze strany města již 10.12.2018 (MUMI/4080/2018-No a MUMI/4407/2018-No) s příslibem k zařazení do rozpočtu města na rok 2019. Proč se tedy tato záležitost již neřešila zcela automaticky a povinně i po kotrmelcích na vedení města? Proč tedy uvedené společné podněty nebyly zamítnuty ale ani řešeny další 3 roky?,když se o problému jen mluví min.6 let? A proč tak dále komplexně nečiní ani současné vedení města? Má vůbec město alespoň minimální zájem o bezpečnost svých občanů při zvýšeném provozu na jednopruhové komunikaci Mičurinova?

 

Zejména pro špatně čtoucí, byly vytvořeny a všem na internetu zpřístupněny jednoduché estránky „Kašenecký zpravodaj“, kde jsou kromě jiného - v menu SPOJKA KOLEM STATKU - uvedeny i obrazové podklady, které snad budou konečně pochopeny a v zájmu občanů urychleně vyřešeny….

 •   ke stažení i na chytrém telefonu.

 

 

8.2.2021 Miroslav

Dvořák Jan

Mičurinova 787/7, Miroslav

 

28.1.2021===žádost o informaci na rozbor vody v současnosti=====

Dnes 17:14

Jan Dvořák
Komu:

Žadost o informaci

 

Městský úřad Miroslav

Věc: Žádost o informaci

28.1.2021===== Zajímá nás aktuální stav rozboru vody z KHS Brno

Kdy se naposledy rozbor vody prováděl, kde a s jakým výsledkem? Je třeba připomenout jednu smutnou skutečnost o naší ulici. Z deseti domů v sedmi z nich už zabíjela rakovina.

Proto je tento náš dotaz životně důležitý. Pokud je voda natolik závadná, žádáme obec, aby nás zásobovala nezávadnou vodou.


--
Příjemný den
Vlasta Dvořáková
Mičurinova 787/7
Miroslav 

Zkontrolováno antivirovou ochranou Eset

 

 

28.1.2021===podání žádosti o informaci voda + kanalizace=============

 
Jan Dvořák                                                                      Dnes 15:46
 
 
Komu:

Žádost o podání informace voda/kanalizace

 
Dobrý den,
v příloze je vložena podepsaná Žádost o podání informace ohledně vody a kanalizace v Kašenci, a to jako informace pro všechny občany Kašence a ul.Mičurinova.
Tato žádost se podává protože se pan starosta v zápisu z jednání ZM  dne 14.12.2020 vyjádřil že:
Citace "Pravděpodobně by město neuspělo, takže by akci financovalo ze svého, anebo se počká, až se podaří získat dotace na kanalizaci a opravy vodovodního řadu v Kašenci. Což může trvat roky." Konec citátu. odkaz: https://www.mesto-miroslav.cz/…516  ...strana 4
A ohledně vody vyšel článek ve Znojmě ve12/2020 s textem:  "že Miroslav bude mít v prosinci 2020 vodu jako pro kojence?"
 
Proto tato žádost. Žádám o přesné odpovědi na uvedené otázky
 
Vzhledem k tomu, že nelze kontaktovat zastupitele města přímo, prosím předejte jim všem, touto cestou, kontakt na webové stránky : 
Kašenecký zpravodaj           https://kasenecky-zpravodaj.estranky.cz/,
 kde jsou uloženy veškeré existující legitimní podklady vč. fotodokumentace ke  třem podaným stížnostím.
1. ze dne 26.11.2020  název: Chybějící chodník a osvětlení + označení místa
2. ze dne 4.1.2021 -název:  Chybějící kontakty na zastupitele a nefunkční "Informační tabule" v Kašenci 
3. ze dne  8.1.2021  název:  Špatný stav komunikace a ploch na ul.Mičurinova
 
 K projednání na jednání ZM 15.2.2021.
Děkuji.
 
!
--
Příjemný den
Jan Dvořák

Zkontrolováno antivirovou ochranou Eset

Přílohy

 

Městský úřad v Miroslavi

 

Žádost o podání informace

 

 1. Žádost o podání informace ohledně kanalizace v Kašenci
 1. V jakém stavu je zadaný projekt kanalizace u firmy Aquatis v Brně?
 2. Kdo konkrétně má na starosti vyřizování příslušných povolení?
 3. Kdy lze reálně očekávat zahájení prací?
 4. Bude schůdné pro město zažádat o dotace a kdy tak učiní?

 

 

 1. Žádost o podání informace ohledně vodovodu a kvality vody pro Kašenec
 1. Kdo řeší projekt nového vodovodu v Kašenci?
 2. V jakém stavu je toto řešení v současnosti?A jaký je časový plán realizace?
 3. Jaký je reálný výsledek oduranění vody atd, když už i noviny psaly že Miroslav bude mít v prosinci 2020 vodu jako pro kojence?
 4. Jak se tyto investice ca 10 mil. Kč promítnou do ceny vody? A vlastní provoz včetně likvidace kontaminovaných filtrů?
 5. Co je to za stavební činnost ca 500m SZ za ulicí Mičurinova a jaký má účel?
 6. Počítá město s dodatečným mícháním vody s přivedenou vodou z Oleksovic? A jak se bude tato voda přepravovat?
 7. Jak se tato případná činnost projeví na ceně vody, když JMK do tohoto projektu (Jiřice,Damnice, Dolenice..) vložil částku ca 120 mil.Kč? A město 2 mil.Kč?
 8. Je již nově upravovaná voda přivedena z vodojemu v Miroslavi do rozvodu vody v Kašenci?
 9. Jaké je její složení dle rozboru vzorku odebraného v Kašenci? A kdy a kde bude odebrán?

 

Veškeré dotazy a očekávané odpovědi z města jsou zcela ve veřejném zájmu všech občanů a budou proto vyvěšeny na Informační tabuli v Kašenci! Občané budou včas informováni o průběhu a dílčích výsledcích uvedených akcí.

Zajistí město!

 

28.1.2021

Jan Dvořák
Mičurinova 787/7
Miroslav

9.1.2021=========================================================

Tak tady se ještě nic neví o vodě z vodojemu Miroslav, ale jestli i pro nás tady na straně ke Kašenci - ale už před týdny bylo o tom pojednáno v novinách.

28.1.2021===== Zajímá nás aktuální stav rozboru vody z KHS Brno

Kdy se naposledy rozbor vody prováděl, kde a s jakým výsledkem? Je třeba připomenout jednu smutnou skutečnost o naší ulici. Z deseti domů v sedmi z nich už zabíjela rakovina.

Proto je tento náš dotaz životně důležitý. Pokud je voda natolik závadná, žádáme obec, aby nás zásobovala nezávadnou vodou.

 

???????a co zprávy z města??????

12/2020 ====ZNOJEMSKÝ DENÍK  zprávy z novin=======================

Měkčí i bez uranu a dusičnanů. Miroslavští budou pít vodu jako pro kojence - Znojemský deník

voda-kopie.jpgNa kvalitnější vodu se mohou od prosince těšit obyvatelé Miroslavi. Tamní představitelé obce odstartovali výstavbu úpravny vody, druhou největší investiční akci letošního roku v řádu deseti milionů korun. Pomocí speciálních filtrů zajistí odstranění dusičnanů i současně sledovaného uranu z pitné vody. Sníží také její tvrdost.

 

 

14.12.2020===Výňatek z projevu pana starosty na jednání Zastupitelů města Miroslavi===

Z uvedeného vyplývá, že čekací doba i na realizaci vodovodu v Kašenci bude trochu delší - "...což může trvat roky."   viz dole!

Z á p i s ze sedmnáctého zasedání zastupitelstva města Miroslavi, konaného v pondělí 14. prosince 2020 v zasedací místnosti Městského úřadu Miroslav. Tento zápis má 22 stran včetně prezenční listiny.

 • Pan Plechatý se na úvod …..v jiné souvislosti vyjádřil......"Pravděpodobně by město neuspělo, takže by akci financovalo ze svého, anebo se počká, až se podaří získat dotace na kanalizaci a opravy vodovodního řadu v Kašenci. Což může trvat roky...."

Tak se budeme těšit?

odkaz na Zápis z jednání Zastupitelstva... strana 4!

plán rozvoje kanalizací Miroslav

zadání města na vodovod a kanalizaci 2019

 

11.11.2020===Souhrn usnesení z 69. schůze rady města - 11. listopadu 2020==

12.3 RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 se společností INFORM-CONSULT-AQUA, s.r.o., se sídlem Květenská 415, 261 01 Příbram, IČ: 26137771, na akci: ÚV Miroslav – odstranění uranu a dusičnanů z pitné vody – dle předneseného návrhu

21.10.2020===Souhrn usnesení z 67. schůze rady města - 21. října 2020==

7.6 RM schvaluje přijetí dotace ve výši 2.249.400,- Kč na akci ÚV Miroslav – odstranění uranu a dusičnanů z pitné vody z rozpočtu Jihomoravského kraje a současně schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Jihomoravského kraje v předloženém znění

5.8.2020===Souhrn usnesení z 61. schůze rady města - 5. srpna 2020==

2. RM schvaluje u podlimitní veřejné zakázky na akci „ÚV Miroslav – odstranění uranu a dusičnanů z pitné vody“ výběr dodavatele INFORM – CONSULT – AQUA, s.r.o., se sídlem Květenská 415, 261 01 Příbram, IČ: 26137771, s nabídnutou cenou 9 600 000,- Kč bez DPH. Rada města současně pověřuje starostu k podpisu příslušného rozhodnutí o výběru dodavatele. Rada města dále schvaluje návrh smlouvy o dílo předložený vybraným dodavatelem a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy v termínu, kdy to umožní zákonné požadavky

15.7.2020===Souhrn usnesení z 59. schůze rady města - 15. 7. 2020=====

13.5 RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené s Ing. F. na akci: PD – celková oprava vodovodního řadu Miroslav – Kašenec, jehož předmětem je prodloužení termínu plnění do 30.7.2020

6. RM schvaluje plán financování obnovy vodovodu a kanalizace 2021 – 2025

15.6.2020=====Souhrn usnesení z 56. schůze rady města - 15. 6. 2020====

6. RM schvaluje plán financování obnovy vodovodu a kanalizace 2021 – 2025

27.4.2020===Souhrn usnesení z 51. schůze rady města - 27.4.2020=======

5. RM schvaluje přijetí nadačního příspěvku nadačního příspěvku z nadace ČEZ, a to k úhradě nákladů na schválený projet s názvem „Dosázení stávající lipové aleje a vysázení nového stromořadí“ ve výši 150 000,- Kč. RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku STR20/2044 v předloženém znění a pověřuje starostu jejím podpisem

13.4 RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci: PD – celková oprava vodovodního řadu Miroslav, Kašenec, s Ing. V. F., IČ 42357187, se sídlem Hvězdová 1730/23, 669 02 Znojmo, týkající se rozšíření předmětu díla dle předneseného návrhu

15.4.2020===Souhrn usnesení z 50. schůze rady města - 15. 4. 2020====

4.4 RM bere na vědomí podněty týkající se kvality pitné vody, postupuje je Správě majetku města Miroslavi, p.o. k prověření, a ukládá opětovné provedení rozboru pitné vody

9.3.2020====Souhrn usnesení ze 47. schůze rady města – 9. 3. 2020======

5.2 RM schvaluje vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Zajištění dotačního managementu, TDI a BOZP na akci: Odstranění uranu z pitné vody ve městě Miroslavi

13.1.2020====Souhrn usnesení ze 43. schůze rady města - 13.1.2020=====

3. RM schvaluje jako nejvhodnější nabídku účastníka výběrového řízení akce: Projektová dokumentace na odstranění uranu a dusičnanů z pitné vody v obci Miroslav, společnost AQUA PROCON s.r.o., se sídlem Palackého třída 768/12, 612 00 Brno, IČ 46964371, s nabídnutou cenou 496 000,- Kč bez DPH

=======================================================================

Vodovodní přivaděč Miroslav - Kašenec

 
Název projektu:
Vodovodní přivaděč Miroslav - Kašenec 
 
Popis projektu: 
Stavba vodovodního přivaděče byla realizována v extravilánu města Miroslav pro zásobování městské části Kašenec, a to z důvodu zvýšené hladiny dusičnanů ve stávajícím vodním zdroji (vrt V25). V přímé blízkosti oplocené části stávajícího vrtu V25 byl vodovod napojen na stávající vodovodní potrubí a v místě napojení byla vybudována monolitická armaturní šachta. 
 
Realizace: 
21. 8. - 5. 11. 2019
 
Projekt je spolufinancován Jihomoravským krajem, dotace byla poskytnuta ze Zvláštního účtu pro vodní hospodářství JMK, Podprogram 1 Podpora v oblasti vodárenství.
 
Rozpočet projektu: 
6 939 522,10,- Kč
 
Zdroje financování: 
JMK - 2 800 000,- Kč
město Miroslav - 4 139 522,10,- Kč
Jihomoravský kraj
 
 

 

9.12.2019====Souhrn usnesení ze 40. schůze rady města - 9. 12. 2019=====

12. RM bere na vědomí informace o akci: Oduranění – projektová dokumentace na odstranění uranu a dusičnanů z pitné vody v obci Miroslav

7.10.2019====Souhrn usnesení z 36. schůze rady města - 7. října 2019=====

4. RM schvaluje jako dodavatele akce: PD na celkovou opravu vodovodu v Kašenci uchazeče Ing. Vladimír Fouček, se sídlem Hvězdová 1730/23, 669 02 Znojmo, IČ 42357187, s nabídkovou cenou 88 228,- Kč bez DPH. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo s tímto uchazečem

27.6.2019===Souhrn usnesení z 25. schůze rady města - 27. června 2019 ===

3.1 RM schvaluje zadávací podmínky akce: Vodovodní přivaděč do Kašence včetně výtlaku splaškových odpadních vod – část 1

24.6.2019===Souhrn usnesení z 24. schůze rady města 24.6. 2019===

5 RM schvaluje vypsání výběrového řízení na akci Výtlak splaškových vod Kašenec – Miroslav, část 1. (současně s akcí Přivaděč vody do Kašence

14.6.2019===Souhrn usnesení z 22. schůze rady města - 14. června 2019 === 

3.7 RM na základě telefonického rozhovoru s projektantem akce: Výtlak splaškových vod Kašenec – Miroslav, 1. část, bere na vědomí skutečnost, že kalníky a vzdušníky budou osazeny na toto potrubí podle výkonnosti čerpací stanice při realizaci další části díla

15.4.2019===Souhrn usnesení z 17. schůze rady města - 15. dubna 2019 ===

6. RM schvaluje vypsání výběrového řízení na akci: Přivaděč vody do Kašence  

 

19.3.2019===Souhrn usnesení z 13. schůze rady města - 19. března 2019===

2. RM schvaluje konání zahraniční služební cesty starostky a místostarosty do města Retz dne 20.3.2019 dle předloženého návrhu 

11.2.2019===Souhrn usnesení z 12. schůze rady města - 11. března 2019===

11.2 RM bere na vědomí informace starostky města týkající se revize katastru nemovitostí, možností dotací na oduranění a stavu akce Vodovodní přivaděč do Kašence 

28.1.2019========================================================

Z á p i s ze čtvrtého zasedání zastupitelstva města Miroslavi, konaného v pondělí 28. ledna 2019 v zasedací místnosti Městského úřadu Miroslav. Tento zápis má celkem 15 stran včetně prezenční listiny. K zápisu jsou připojeny další přílohy, týkající se projednávaných záležitostí.

2.11 Přivaděč vody do Kašence Místostarosta uvedl, že tato akce už se připravuje dlouho a realizace by měla proběhnout letos. Do otevřené diskuse se přihlásil: - Pan Plechatý, který se zeptal na částku 10 mil. Kč, jestli je z RTS ceny nebo odhadovaná - Paní Nohavicová odpověděla, že 6 mil. Kč byly uznatelné náklady, k tomu jsou ještě neuznatelné náklady a DPH Do otevřené diskuse se nikdo další nepřihlásil, proto ji místostarosta uzavřel, formuloval návrh usnesení a nechal o něm hlasovat. Usnesení: 2.11 Zastupitelstvo města schvaluje zařazení investiční akce: Přivaděč vody do Kašence do rozpočtu města Miroslavi na rok 2019 Hlasování: Pro: 14 – Volf, Ambrož, Barták, Čaněk, Plechatý, Ryšavý, Nohavicová, Augusta, Růžička, Beneš, Juračka, Počarovská, Janíčková, Kučera Proti: 0 Zdržel se: 0 2.12 Jímací území Miroslav – zvýšení kapacity Místostarosta v krátkosti uvedl tuto investiční akci. Zápis z 4. ZM - 28.1.2019 Strana 7 Do otevřené diskuse se přihlásil: - Pan Juračka, který se zeptal, jestli je to jiný zdroj vody, než z kterého se jímá současná voda - Pan Augusta odpověděl, že je to nový zdroj z důvodu posílení kapacity do budoucna. Zatím byly provedeny dva zkušební vrty a na základě výsledků z těchto vrtů by mělo být vytvořeno nové jímací území - Pan Juračka se znovu zeptal, jestli je to jiný zdroj vody a jestli to změní limit uranu - Pan Augusta odpověděl, že tato akce se dělá nejenom kvůli zvýšení kvality vody, ale i kvůli kapacitě Do otevřené diskuse se nikdo další nepřihlásil, proto ji místostarosta uzavřel, formuloval návrh usnesení a nechal o něm hlasovat. Usnesení: 2.12 Zastupitelstvo města schvaluje zařazení investiční akce: Jímací území Miroslav – zvýšení kapacity do rozpočtu města Miroslavi na rok 2019 Hlasování: Pro: 13 – Volf, Ambrož, Barták, Čaněk, Plechatý, Ryšavý, Nohavicová, Augusta, Růžička, Beneš, Počarovská, Janíčková, Kučera Proti: 0 Zdržel se: 1 – Juračka

Do otevřené diskuse občanů se přihlásil: - pan P , který se zeptal na nový vrt vody, jestli tam bude uran nebo ne a jestli to bude ve stejné lokalitě. Pokud to bude ve stejné lokalitě, uran tam podle něj bude a vrt je zbytečný - pan Augusta řekl, že vrt je z území, které je nejblíž Miroslavi, určitě nikdo neovlivní množství uranu v něm. Zavání to podle něj poplašnou zprávou, že se pije radioaktivní voda. Průzkumné vrty se udělaly v minulých letech, tato lokalita se nabízí, není kde jinde vrty udělat. Hodnoty z nich byly vyhodnoceny a teď se s nimi pracuje. Jeden vrt vycházel dobře z hlediska množství vody a druhý vrt vycházel dobře z hlediska uranu, voda z nich by se míchala a měla by vycházet v normách tak, jak má být - pan Plechatý doplnil, že město Miroslav si historicky vybudovalo dvě těžební území v roce 1956, následně v roce 1976 byly zdroje posíleny, takže vznikly 4 těžební území, kdy každé mělo původně jeden velkoobjemový vrt. V období socialismu došlo k velkému drancování těchto zdrojů, proto se v roce 1989 rozhodlo, že se vybudují nové záložní zdroje, aby se posílily stávající, z nichž některé byly na hranici Zápis z 4. ZM - 28.1.2019 Strana 12 životnosti. Vybudovaly se další 3 velkoobjemové zdroje. V roce 1992 došlo k odtržení Miroslavi a Kašence v návaznosti na sdružený vodovod na Miroslavské Knínice. My jsme začali pracovat na našich 3 vrtech a vybudovaný vodní zdroj za Kašencem zůstal Vodárenské akciové společnosti, která z něj zásobuje okolní obce. Tato situace přetrvává celou dobu. V roce 2007 jeden důležitý vrt zhavaroval, byl odstaven a před jeho příchodem na SMM se začal budovat náhradní zdroj na tomto těžebním území. Byl však navržen nešťastně a byl zasažen uranem. Mezi roky 2010 – 2015 se zregenerovaly zdroje z roku 1989, a z nich se zanalyzovalo, že na území, které bylo nejvíc těženo, došlo k poškození taveren. Toto území bylo definitivně odstaveno a dnes slouží pouze k desinfekci vody pro místní část Kašenec a k měření stavu a poruch na vodovodním řadu v Kašenci. Těžební území z roku 1956 a 1989 se dnes těží, toto území má velice nízké dusičnany, ale má zvýšenou hodnotu uranového čísla. Je to způsobeno hloubkou a polohou vrtů, nicméně jejich perforace byly navrženy správně, tudíž neberou vodu z vrchní části a neobjevují se zde dusičnany. Na těžebním území u Markusbergu jsou 2 zdroje, zde je velké množství vody, které bohatě stačí pro celé zásobování Miroslavi, ale bohužel zde došlo k chybnému vyhodnocení perforací. Umístily se asi v 15ti metrech, tudíž dochází k jistému prosakování a je zde vyšší obsah dusičnanů. Pokud se ty vody namíchají mezi sebou, docílí se vody s uranovým číslem kolem 18, 19ti jednotek, což splňovalo do vydání nové vyhlášky s normou 15 jednotek. Tato situace se vyřešila před 10ti lety, kdy se požádalo o výjimku, tato výjimka byla prodloužena až do konce tohoto roku. Společně s městem se jednalo s VAS o vyřešení tohoto problému. Jsou 3 možnosti, buď najít zdroj, který nemá uranové číslo větší jak 15, nebo provést oduranění pomocí moderních technologií, což by podle bývalého starosty stálo 7-8 mil. Kč. Pak je ještě jedna varianta, ke které ho nabádaly všechny okolní vodárenské svazky, a to míchání vody. Buď naší vody s vodou z vodovodního zdroje, nebo se může přivést voda z jiné lokality. Pak je varianta, kterou jsme se rozhodli jít, a to udělat strukturní vrty na základě posudku hydrogeologa. Ten řekl, že jsou tam různé vody z různých období, které na sebe nenavazují vrstvami a nemusel by tedy být problém s uranem. Dále doporučil posunout se blíž k Markově kopci, takže ze 3 strukturních vrtů, které nechala udělat SMM, se vyhodnotily dva jako úspěšné, které nemají problémy s uranem. Jeden je víc vydatný s hodnotou 5-10 uranového čísla a druhý je méně vydatný s uranovým číslem téměř 0. Nechal se na to udělat projekt na vybudování dvou těžebních území, kde se bude jednat o vodu kvalitní k domíchání. To do budoucna nezatíží vysokými náklady a voda bude v kvalitě, jak se očekává. Na to navazuje projekt, který se jmenuje propojení vodovodních soustav, a to povrchové vody Znojmo s naším těžebním územím. Tento projekt je ve fázi studie, je na jednání s VAS, jestli se posune dál. Do 10 let by se mohl propojit suchohrdelský vodojemem na nově opravenou úpravnu vody ve Znojmě a propojí se do Oleksovic a pustí nám sem povrchovou vodu. Bylo by to pro nás geniální, protože by se namíchala voda a snížilo by se uranové číslo a tvrdost vody - pan Augusta doplnil, že nastíněný postup byl zvolený a je nejschůdnější a nejkoncepčnější

ZPĚT

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář